Ur galleriet

IMG_0109

Valberedning

Kommittén består av Lena Ståhl (sammankallande), Lena Nilsson, Vakant och Katarina Nilsson.

Kommittén arbetar med att lägga fram förslag till de platser som finns i föreningens kommittéer och styrelse. Vid
årsmötet framlägger dom  förslagen som årsmötets deltagare ska ta ställning till.