Ur galleriet

IMG_0112

Valberedning

Kommittén består av Lena Ståhl (sammankallande), Lena Nilsson, Anders Ranbrink och Katarina Westling.

Kommittén arbetar med att lägga fram förslag till de platser som finns i föreningens kommittéer och styrelse. Vid
årsmötet framlägger dom  förslagen som årsmötets deltagare ska ta ställning till.