Ur galleriet

dansar2

Övriga funktionärer

Dansledare

 • Kjell-Anders Jonsson
 • Marie Wikström
 • Ingrid Granath
 • Christer Norlin

Studieledare

 • Sonja Norlin

Dräkt- och slöjdkommitté

 • Katrin Åsander (sammankallande)
 • Anita Åkerlund 
 • Anette Sjödin

Lokal- och inköpskommitté

 • Gösta Spangenberg (sammankallande)
 • Åsa Spangenberg

Festkommitté

 • Berit Bystedt (sammankallande)
 • Karin Steggo
 • Göran Lindbäck
 • Åsa Lendin
 • Åsa Spangenberg

Torgvagnsförvaltare

 • Lena Nilsson (sammankallande)
 • Göran Lindbäck

Musikkommitté

 • Mats Fagerberg (sammankallande)
 • Lennart Bystedt
 • Kurt Engström
 • Yngve Nilsson

Valberedning

 • Lena Ståhl (sammankallande)
 • Lena Nilsson
 • Vakant
 • Katarina Nilsson

IT-kommitté

 • Monika Rundström (sammankallande)
 • Christer Norlin

Loppis-kommitté

 • Marie Wikström (sammankallande)
 • Ingrid Granath
 • Göran Lindbäck