Ur galleriet

IMG_0112

Musikkommitté

Kommittén består av Mats Fagerberg (sammankallande), Lennart Bystedt , Kurt Engström och Yngve Nilsson.

Spelmännen spelar till vuxengruppens och gammaldansgruppen dansträningar samt till uppvisningar under året. Föreningens spelmän är dessutom aktiva vid musik- och spelmanskurserna på Härnösands Folkhögskola samt vid spelmansstämmor och andra spelträffar.