Ur galleriet

Riga, Lettland

Festkommitté

Festkommittén består av Berit Bystedt (sammankallande), Åsa Lendin, Gösta Spangenberg, och Åsa Spangenberg. Kommittén anordnar fester och träffar för föreningen samt fika till årsmöte, upptaktsmöte och föreningsmöten.