Ur galleriet

dansar2

Festkommitté

Festkommittén består av Berit Bystedt (sammankallande), Karin Steggo, Göran Lindbäck, Åsa Lendin och Åsa Spangenberg. Kommittén anordnar fester och träffar för föreningen samt fika till årsmöte, upptaktsmöte och föreningsmöten.