Dimzens 2007

Hösten 2007 återgäldar Dimzens folkdanslag vårt första besök i Lettland. Här anländer de till Härnösand.