VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

2013-12-31

 

 

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2013 avge följande verksamhetsberättelse:

 

Medlemsresa till Storhogna Högfjällshotell

 

14-16/6begav sig 36 st medlemmar till Storhogna Högfjällshotell för att umgås och trivas.

 

Öbackaringen 50 år

 

Lördagen den 19/10 firade Öbackaringen 50 år på St: Petri Logen i Härnösand. Festen inleddes med mingel och ordförande Yngve Nilsson hälsade välkommen och berättade en historisk tillbakablick. Föreningens grundare Stig Larsson hedrades med blommor och uppvaktningar från andra föreningar presenterades.
Vidare fortsatte festen med en 3-rätters middag som avslutades med jordgubbstårta, samt uppträdande av folkmusikerna Limbohofvet, som också spelade till den efterföljande dansen. Under kvällen ”rullade” ett bildspel som visade bilder från föreningens 50-åriga verksamhet, förtjänstfullt sammansatt av Emma Lendin.
Vi var totalt cirka 65 personer.

 

 

STYRELSE MM

 

Ordförande                          Yngve Nilsson

Vice ordförande                   Lennart Bystedt

Sekreterare                           Åsa Lendin

Vice sekreterare                   Berit Bystedt

Kassör                                  Yvonne Lindbäck

Ledamot                               Katarina Nilsson

Suppleant                             Emma Lendin

                                            

 

Revisor                                 Helge Lundgren

Revisor                                 Sven Westerlund

Revisorsuppleant                  Annica Ehinger

Revisorsuppleant                  Katrin Åsander

 

 

DANSLEDARE                 Ingrid Granath

                                             Kjell-Anders Jonsson

                                             Christer Norlin

                                             Marie Wikström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIELEDARE             Sonja Norlin

 

 

KOMMITTÉER MM

Dräkt och slöjd                   Monika Rundström           sammankallande

                                             Siv Leijon

                                             Katrin Åsander

 

Fest                                      Berit Bystedt                    sammankallande

                                             Katarina Nilsson              

                                             Åsa Lendin

                                             Göran Lindbäck

 

 

Lokal och Inköp                 Styrelsen                                       

                                            

 

Torgvagnsförvaltare          Helge Lundgren                sammankallande

                                             Sonja Norlin

 

Musik                                  Lennart Bystedt                sammankallande

                                             Liselott Norlin

                                             Kurt Engström

                                             Yngve Nilsson

                                            

Valberedning                      Göran Lindbäck                sammankallande

                                             Lena Nilsson

                                             Lena Ståhl

 

IT                                         Monika Rundström           sammankallande       

                                             Christer Norlin

                                            

 

 

Loppis                                 Marie Wikström                Sammankallande

                                             Göran Lindbäck

                                             Ingrid Granath

Dansledare

 

Folkdans                              Kjell-Anders Jonsson och Marie Wikström

                                              

Gammaldans                        Ingrid Granath, Christer Norlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER

 

Vårterminen

Folkdansgruppen                       18 aktiviteter med i genomsnitt   18 deltagare/aktivitet.

Gammaldansgruppen                 19 aktiviteter med i genomsnitt   28 deltagare/aktivitet.

Marknader/loppis                         6  aktiviteter med  i genomsnitt 10 deltagare/aktivitet.

 

Höstterminen

Folkdansgrupp                          14  aktiviteter med i genomsnitt   18 deltagare/aktivitet.

Gammaldansgruppen                15  aktiviteter med i genomsnitt   28 deltagare/aktivitet.

Marknader/loppis                        6  aktiviteter med i genomsnitt   12 deltagare/aktivitet.

Pyssel                                          1  aktivitet med i genomsnitt      15 deltagare/aktivitet.

 

Totalt 79 aktiviteter med sammanlagt 1 834 deltagare med ett genomsnitt av

23 deltagare/gång.

 

 

HEMSIDA

 

Föreningens hemsida finns på www.obackaringen.se

 

GRUPPERNAS VERKSAMHET

 

Folkdansgruppens verksamhet

 

Dansgruppen har haft dansträning varje helgfri onsdag under året

 

13 maj       Dansat på Gerestaskolan i EU-projekt.

 

6 juni         Dansuppvisning på Ängecenter, sedan var det samkväm med korvgrillning på lokalen.

 

23 juni       Midsommarafton med uppvisning på Högsjögården,

                  Hembygdsgården i Högsjö och Murberget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammaldansgruppen

 

13 jan           Vi har dansat gammaldans på söndagkvällarna på Jasminen med
 9-15 danspar och 3 spelmän varje danskväll under vårsäsongen.

 

26 maj          Våravslutning på Jasminen med dans och smörgåstårta.
25 dansare och 3 spelmän.

 

1  sept           Höstsäsongen startade. Vi har varit 8-14 danspar under hösten
 och 3 spelmän med ytterligare en spelman(Lennart Bystedt) i slutet av säsongen.                       

 

15 dec          Gammaldansgruppens julavslutning på Jasminen med dans och extra gott fika  (glögg, saffransbröd mm) med 33 personer.
              

 Spelmän

 

Sven Forsström, Lennart Holmgren, Anders Lindqvist, Christer Lindmark, Jan och Christina Grafström, Mats Fagerberg, Kurt Engström, Yngve Nilsson, Lennart Bystedt.

MÖTEN

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.

Föreningen har haft 3 protokollförda föreningsmöten. Varav 1 informationsmöte inför medlemsresa. Dessutom 1 upptaktsmöte och 1 årsmöte.

 

DISTRIKTÅRSMÖTE

 

7 st från Öbackaringen representerade på distriktårsmötet i Sollefteå Nipan restaurangen 130407.

 

Föreningen representerades av: Berit Bystedt, Kjell-Anders Jonsson,

Göran Lindbäck, Yvonne Lindbäck, Sonja Norlin, Emma Lendin och Åsa Lendin.

 

REPRESENTATION I DISTRIKTET

 

Föreningen har haft 7 funktionärer i Ångermanlands Distrikt av Svenska Folkdansringen.

 

Yngve Nilsson         Distriktsordförande

Stig Larsson             Kassör, studieledare och pressombud

Åsa Lendin              Revisor

Yvonne Lindbäck    Revisorsuppleant

Liselott Norlin          Suppleant

Christina Hemström Sektionsledare för Dräktsektionen

Anders Norlin          Sektionsledare för Kontakt-Danssektionen, valberedning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGESPORTEN

 

12 medlemmar har deltagit under våren och hösten.

Segrare för våromgången är Monika Rundström och höstsäsongen Olle Burlin.

Grattis säger vi till Monika och Olle!

 

LOPPIS

 

Vi har haft 9 st loppisar på Brännaborg som har varit välbesökta av säljare från när och fjärran och många köpare. En eloge till alla som jobbat i köket, burit bord, bakat och städat.

 

MURBERGSSTÄMMAN

 

Nystart för Murbergsstämman Fdl Öbackaringen, Spelmansgillet och Murbergsgillet och Friluftsmuséet Murberget som arrangörer den 10/8.

 

HANTVERKSMARKNAD

 

Den 9:e julmarknaden hade vi 23 november på Brännaborg. Alla bord var uthyrda så det fanns alla sorters hantverk att fynda bland. Vi hade återigen kolbullar till försäljning ute, ett uppskattat inslag och dessutom hade några av våra eminenta spelmän samlats för att spela en stund för besökarna. Tack till alla som hjälpte till.

 

 

SKYLTSÖNDAG

 

Föreningen medverkade under skyltsöndagen på torget  med dans kring granen den  1/12.

 

TRÄFFAR OCH FESTER

 

8 april              Murbergsgillet bjöd in till dans på Parketten med flera dansare från     föreningen.

 

29 maj             Samdans med Sollefteå Folkdansgille, ca 10 inkl spelmän.

 

1 juni               Besök av Danderyds folkdanslag, de var många som kom och hälsade på, vi fyllde på, så lokalen blev full av dansare och spelmän på samdansen.

 

23 juni             Midsommarfest hos Kjell-Anders och Karin Jonsson i Sundstanäs.               

21 sept             Surströmmingsfest. Det var ca 30 medlemmar som slöt upp till en trevlig kväll.

 

25 sept             Samdans med Sollefteå Folkdanslag i vår lokal, det var trevligt med många dansare och spelmän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 okt                 Murbergsgillet bjöd in till dans tillsammans med Härnösands Spelmansgille på Parketten. 

 

25 nov              Samdans hos Nätragillet med ett 10-tal från oss, totalt var det ca 70 spelmän och dansare som hade samlats från länet.

 

9 dec                 Föreningen bjöd in till julfest. Det var 33 st som slöt upp och trivdes. Lisa Sandberg underhöll med fiolspel.

 

 

Dessutom har medlemmar deltagit i olika dans- och spelmansstämmor runt om i länet och landet under året.

 

KURSER

 

Deltagande vid kurser arrangerade av Ångermanlands distrikt av Svenska Folkdansringen.

 

 

23-24/3            Musik- och spelmansinstruktörskurs, Härnösands Folkhögskola

Handledare och instruktör från Öbackaringen

Liselott Norlin

                        Deltagare från Öbackaringen: Kurt Engström

 

21-22/9            Musik- och spelmansinstruktörskurs, Härnösands Folkhögskola

Handledare och instruktör från Öbackaringen:

Liselott Norlin

                        Deltagare från Öbackaringen: Kurt Engström

 

.

Vid de kurser i Härnösand har Stig Larsson varit kursledare.

 

 

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET

 

Dräkt – och slöjd

 

Kommittén har haft ett planeringsmöte under våren och två under hösten.
Vi har tvättat och lagat uppvisningskläder. Föreningen har mottagit ett jämtländskt kjolliv, socken okänd, som gåva från Siv Leijon. Föreningen har också köpt in en damdräkt som inte är färdigsydd

Under våren och hösten fortsatte vi med sammankomsterna för att sy koft till folkdräkten.

 

Vi julpysslade tillsammans i början av december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fest

 

      Festkommittén har under året haft 3 möten där vi planerat aktiviteter för föreningen.

 

      Kommittén har även ordnat med fika till årsmöte, upptaktsmöte och föreningsmöten.

 

Musik

 

Sammankallande Lennart Bystedt har försett spelmännen med nya noter under året 2013, som spelats till folkdansgruppen och gammaldansgruppens träningar och uppvisningar.

 

IT

 

IT-kommittén har under året inte haft annan verksamhet än ajourhållning av hemsidan mm.

 

Torgvagn

 

Torgvagnen har under året använts vid midsommarfirandet och Spelmansstämman på Murberget. Försäljning har skett av kaffe/te, smörgåsar, bullar/kakor, korv, dricka och glass. 
 

Föreningslokalen Jasminen

 

Regelbundna hyresgäster har varit: Härnösands Spelmansgille och Öbacka Diamonds. Dessutom har enskilda medlemmar i föreningen hyrt lokalen. Samf. Sveaplan har hyrt lokalen för sitt årsmöte.

 

Lokal och Inköp

 

Kommittén har bestått av styrelsen som skött underhållet av lokalen med god hjälp av medlemmar och gjort inköp till aktiviteter som föreningen haft under året.

 

 

Ekonomi

 

Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2013 visas i en enskild redogörelse från kassören.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutord

 

Styrelsen för Folkdanslagen Öbackaringen av Svenska Folkdansringen framför härmed sitt varma tack till alla medlemmar för det stora intresse de visat föreningen och dess verksamhet under det gångna året 2013.

 

 

 

 

 

 

Yngve Nilsson                        Lennart Bystedt                         Åsa Lendin

Ordförande                             Vice Ordförande                        Sekreterare

                                                                                                  

 

 

 

 

Yvonne Lindbäck                   Berit Bystedt                             Katarina Nilsson

Kassör                                     Vice Sekreterare                         Ledamot

 

 

 

 

 

Emma Lendin                        

Suppleant