VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

2012-12-31

 

 

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2012 avge följande verksamhetsberättelse:

 

 

STYRELSE MM

 

Ordförande                           Yngve Nilsson

Vice ordförande                    Lennart Bystedt

Sekreterare                           Åsa Lendin

Vice sekreterare                    Berit Bystedt

Kassör                                  Yvonne Lindbäck

Ledamot                                Katarina Nilsson

Suppleant                              Emma Lendin

                                            

 

Revisor                                  Helge Lundgren

Revisor                                  Sven Westerlund

Revisorsuppleant                   Annica Ehinger

Revisorsuppleant                   Katrin Åsander

 

 

DANSLEDARE                  Ingrid Granath

                                             Kjell-Anders Jonsson

                                             Katarina Nilsson

                                             Christer Norlin

                                             Marie Wikström

 

 

STUDIELEDARE              Sonja Norlin

 

 

KOMMITTÉER MM

Dräkt och slöjd                    Monika Rundström             sammankallande

                                             Karin Steggo

                                             Katrin Åsander

 

Fest                                      Anita Saveby                      sammankallande

                                             Berit Bystedt

                                             Åsa Lendin

                                             Göran Lindbäck

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMITTÉER MM forts

 

Lokal och Inköp                  Styrelsen                                        

                                            

 

Torgvagnsförvaltare           Helge Lundgren                  sammankallande

                                             Sonja Norlin

 

Musik                                  Lennart Bystedt                  sammankallande

                                             Liselott Norlin

                                             Kurt Engström

                                             Yngve Nilsson

                                            

Valberedning                       Göran Lindbäck                 sammankallande

                                             Lena Nilsson

                                             Lena Ståhl

 

IT                                         Olle Burlin                          sammankallande         

                                             Christer Norlin

                                             Monika Rundström

 

 

Loppiskommitté                  Marie Wikström                 Sammankallande

                                             Göran Lindbäck

                                             Ingrid Granath

Dansledare

 

Folkdansgrupp/

Ungdomsgrupp                      Kjell-Anders Jonsson och Marie Wikström

                                             Katarina Nilsson,

Gammaldans                          Ingrid Granath, Christer Norlin

 

AKTIVITETER

 

Vårterminen

Folkdans-, ungdoms

gruppen                                       23 aktiviteter med i genomsnitt   16 deltagare/aktivitet.

Gammaldansgruppen                   18 aktiviteter med i genomsnitt   25 deltagare/aktivitet.

Barngruppen                                  6 aktiviteter med i genomsnitt     6 deltagare/aktivitet

Slöjd                                             2 aktivitet  med  i genomsnitt      6 deltagare/aktivitet.

Marknader/loppis                          6  aktiviteter med  i genomsnitt 10 deltagare/aktivitet.

 

Höstterminen

Folkdans-, barn o ungdom          17  aktiviteter med i genomsnitt   19 deltagare/aktivitet.

Gammaldansgruppen                  15  aktiviteter med i genomsnitt   23 deltagare/aktivitet.

Marknader/loppis                         5  aktiviteter med i genomsnitt   10 deltagare/aktivitet.

 

Totalt 92 aktiviteter med sammanlagt 1646 deltagare per ett genomsnitt av

18 deltagare/gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMSIDA

 

Föreningens hemsida finns på www.obackaringen.se

 

GRUPPERNAS VERKSAMHET

 

Folkdans-och Ungdomsgruppens verksamhet

 

Dansgruppen har haft dansträning varje helgfri onsdag under tiden 11/1-5/12

.

22/6            Uppvisning på Högsjögården, Klockargården, Högsjö Hembygdsgård och Murberget.

25/8            Vi hade besök av folkdanslaget Fyrväpplingen och Örjansringen från Stockholm. På lokalen serverades Paella, tillagad av vår medlem Stig-Gunnar Bolin, sedan dansade vi tillsammans. Ett uppskattat arrangemang.

 

14/11         Dansträning tillsammans med gammaldansgruppen. Samdansen bestod av utlärning av danser från vad som dansas på söndagar respektive onsdagar. En lyckad kväll som uppskattades av samtliga. Vi var över 30 personer med spelmän.

 

 

Gammaldansgruppen

 

15/1                 Vi har dansat gammaldans på söndagskvällarna på Jasminen med 8-13 par varje danskväll och 3 spelmän under vårssäsongen.

 

28/4                 Den årliga danskvällen för alla föreningar i distriktet hölls i Bollsta Folkets hus. 16 dansare från föreningen deltog.

 

27/5                 Våravslutning på Jasminen med dans och smörgåstårta. 21 dansare och 3 spelmän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/9                   Höstsäsongen startade. Vi har varit 8-12 danspar och 3 spelmän under höstsäsongen.

 

16/12               Gammaldansgruppens julavslutning på Jasminen med dans och extra gott fika. Ca 28 personer var med.

 

 

 

MÖTEN

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Föreningen har haft 2 protokollförda föreningsmöten. Dessutom 1 upptaktsmöte och 1 årsmöte.

 

DISTRIKTÅRSMÖTE

 

Distriktårsmöte i Nipan restaurangen Sollefteå 120415

 

Föreningen representerades av: Karin Steggo, Kjell-Anders Jonsson,

Göran Lindbäck, Ingrid Granath och Åsa Lendin.

 

REPRESENTATION I DISTRIKTET

 

Föreningen har haft 7 funktionärer i Ångermanlands Distrikt av Svenska Folkdansringen.

 

Yngve Nilsson           Distriktsordförande

Stig Larsson              Kassör, studieledare och pressombud

Åsa Lendin                Revisor

Yvonne Lindbäck      Revisorsuppleant

Liselott Norlin            Suppleant

Christina Hemström   Sektionsledare för Dräktsektionen

Anders Norlin            Sektionsledare för Kontakt-Danssektionen, valberedning

 

 

FRÅGESPORTEN

 

12 medlemmar har deltagit under våren och hösten.

Segrare för våromgången är Christer Norlin och höstsäsongen Olle Burlin.

Grattis säger vi till Christer och Olle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOPPIS

 

Vi har haft 9 st loppisar på Brännaborg som har varit välbesökta av säljare från när och fjärran och många köpare. En eloge till alla som jobbat i köket, burit bord, bakat och städat.

 

 

HANTVERKSMARKNAD

 

Julmarknad var den 24/11 på Brännaborg, alla bord var uthyrda så det var 32 bord med all sorts hantverk, helt underbart att se och ha möjligheten att handla av. Det var fullt med besökare som fikade och handlade för allt de var värda. En eloge till alla som jobbade i köket, bar bord och bakade.

 

SKYLTSÖNDAG

 

Föreningen medverkade under skyltsöndagen på torget  med dans kring granen den  2/12 och vi deltog i en fartfylld julshow på teatern där 6 par deltog.

 

TRÄFFAR OCH FESTER

 

 

14/5                 Murbergsgillet bjöd in till dans på Parketten med flera dansare från föreningen.

 

22/6                 Midsommarfest hos Kjell-Anders och Karin Jonsson i Sundstanäs.                     

 

22/9                 Surströmmingsfest. Det var ca 30 medlemmar som slöt upp till en trevlig kväll.

 

15/10                Murbergsgillet bjöd in till dans tillsammans med Härnösands                                   Spelmansgille på Parketten. Många dansare från Öbackaringen.

 

9/12                  Föreningen bjöd in till Julfest. Det var 50 st som slöt upp och trivdes. Besök av ett luciatåg som bestod av 10 st välsjungande tjejer.

 

 

Dessutom har medlemmar deltagit i olika dans- och spelmansstämmor runt om i länet och landet under året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSER

 

Deltagande vid kurser arrangerade av Ångermanlands distrikt av Svenska Folkdansringen.

 

22-23/9            Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 4

                        Härnösands Folkhögskola

Handledare och instruktörer från Öbackaringen:

Liselott Norlin

                        Deltagare från Öbackaringen: Kurt Engström

 

10-11/11          Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 5

                        Härnösands Folkhögskola

Handledare och instruktörer från Öbackaringen.:

Liselott Norlin

                        Deltagare från Öbackaringen: Kurt Engström.

 

 

Vid de kurser i Härnösand har Stig Larsson varit kursledare.

 

 

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET

 

Dräkt – och slöjdkommittén

 

Vi träffades under våren vid ett par tillfällen för att sticka disktrasor och julkulor för försäljning på julmarknaden. Vi var ungefär fem deltagare vi båda tillfällena. Några av medlemmarna har också stickat hemma efteråt.

 

Under hösten har vi träffats vid tre tillfällen för att sy en koft, dvs ett ytterplagg till den kvinnliga ångermanländska folkdräkten. Även vid dessa tillfällen var vi fem deltagare. Vi kommer att fortsätta med sömnaden under våren.

 

 

Festkommittén

 

      Festkommittén har under året haft 3 möten där vi planerat aktiviteter för föreningen.

 

      Kommittén har ordnat med fika till årsmöte, upptaktsmöte och föreningsmöten.

 

Musikkommittén

 

Med sammankallande Lennart Bystedt har Öbackaringens spelmän under året 2012 spelat till folkdans/ungdomsgruppen och gammaldansgruppens träningar och uppvisningar.

 

Under året har spelmännen/kvinnorna deltagit i spelmansstämmor runt om i landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-kommittén

 

IT-kommittén har under året inte haft annan verksamhet än ajourhållning av hemsidan mm.

 

Torgvagnskommittén

 

Torgvagnen har under året använts vid midsommarfirandet på Murberget. Försäljning har skett av kaffe/te, smörgåsar, bullar/kakor, korv, dricka och glass. 
 

Föreningslokalen Jasminen

 

Regelbundna hyresgäster har varit: Härnösands Spelmansgille och Öbacka Diamonds. Dessutom har enskilda medlemmar i föreningen hyrt lokalen för speciella tillfällen.

Samf. Sveaplan har hyrt lokalen för sitt årsmöte.

 

Lokal och Inköpskommittén

 

Kommittén har bestått av styrelsen som skött underhållet av lokalen med god hjälp av medlemmar och gjort inköp till aktiviteter som föreningen haft under året.

 

 

Ekonomi

 

Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2012 visas i en enskild redogörelse från kassören.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutord

 

Styrelsen för Folkdanslagen Öbackaringen av Svenska Folkdansringen framför härmed sitt varma tack till alla medlemmar för det stora intresse de visat föreningen och dess verksamhet under det gångna året 2012.

 

 

 

 

 

 

Yngve Nilsson Lennart Bystedt                                                   Åsa Lendin

Ordförande                              Vice Ordförande                         Sekreterare

                                                                                                  

 

 

 

 

Yvonne Lindbäck                     Berit Bystedt                               Katarina Nilsson

Kassör                                     Vice Sekreterare                         Ledamot

 

 

 

 

 

Emma Lendin                          

Suppleant