VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

2011-12-31

 

 

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2011 avge följande verksamhetsberättelse:

 

 

STYRELSE MM

 

Ordförande                          Yngve Nilsson

Vice ordförande                   Lennart Bystedt

Sekreterare                           Åsa Lendin

Vice sekreterare                   Berit Bystedt

Kassör                                  Yvonne Lindbäck

Ledamot                               Ingrid Östman

Suppleant                             Malin Lindbäck

Suppleant                             Katarina Nilsson

 

Revisor                                 Helge Lundgren

Revisor                                 Sven Westerlund

Revisorsuppleant                  Annica Ehinger

Revisorsuppleant                  Katrin Åsander

 

 

DANSLEDARE                 Ingrid Granath

                                             Kjell-Anders Jonsson

                                             Malin Lindbäck

                                             Katarina Nilsson

                                             Christer Norlin

                                             Marie Wikström

 

 

STUDIELEDARE             Sonja Norlin

 

 

KOMMITTÉER MM

Dräkt och slöjd                   Monika Rundström           sammankallande

                                             Karin Steggo

                                             Katrin Åsander

 

Fest                                      Anita Saveby                    sammankallande

                                             Berit Bystedt

                                             Åsa Lendin

                                             Göran Lindbäck

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMITTÉER MM forts

 

Lokal och Inköp                 Ingrid Östman                   sammankallande

                                             Göran Lindbäck

                                             Sören Östman

 

Torgvagnsförvaltare          Helge Lundgren                sammankallande

                                             Sonja Norlin

 

Musik                                  Lennart Bystedt                sammankallande

                                             Liselott Norlin

                                             Kurt Engström

                                             Yngve Nilsson

                                             Sören Östman

                                            

Valberedning                      Göran Lindbäck                sammankallande

                                             Lena Nilsson

                                             Lena Ståhl

 

IT                                         Olle Burlin                        sammankallande       

                                             Christer Norlin

                                             Monika Rundström

 

Dansledare

 

Folkdansgrupp/

Ungdomsgrupp                    Kjell-Anders Jonsson och Marie Wikström

                                             Malin Lindbäck, Katarina Nilsson,

Gammaldans                        Ingrid Granath , Christer Norlin

 

AKTIVITETER

 

Vårterminen

Folkdans-, ungdoms

gruppen                                      24 aktiviteter med i genomsnitt  21 deltagare/aktivitet.

Gammaldansgruppen                 18 aktiviteter med i genomsnitt  18 deltagare/aktivitet.

Slöjd                                             1 aktivitet  med                           6 deltagare

Marknader/loppis                         6  aktiviteter med  i genomsnitt 10 deltagare/aktivitet.

 

Höstterminen

Folkdans-, barn o ungdom        16  aktiviteter med i genomsnitt  17 deltagare/aktivitet.

Gammaldansgruppen                15  aktiviteter med i genomsnitt  21 deltagare/aktivitet.

Marknader/loppis                        6  aktiviteter med i genomsnitt     7  deltagare/aktivitet.

 

Totalt 86 aktiviteter med sammanlagt 1523 deltagare per ett genomsnitt av

18 deltagare/gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMSIDA

 

Föreningens hemsida finns på www.obackaringen.se

Under hösten har föreningen skaffat en egen se-domän, www.obackaringen.se och en ny hemsida, som drivs med Wordpress.

Därigenom blir vi oberoende av Folkdansringens webbhotellbyten och får även större utrymme för bilder och annat material.

 

Genom att använda Wordpress går hemsidan att uppdatera på ett enklare sätt och flera personer hjälper redan till med det. Det finns också ökade möjligheter för hemsidans besökare att aktivt medverka genom t ex lägga in egna bilder och skriva kommentarer.

 

Bytet från en vanlig hemsida till en Wordpress-sida har varit ett drygt jobb, ca en månads kvälls- och helgarbete, men nu, när arbetet är gjort, blir det enklare i framtiden att ändra layout och innehåll.

 

Statistik taget från  hemsidan:.

 

2 168  unika besökare från Sverige

        1 unik besökare/dag i genomsnitt

 

Besökare från andra länder:

Europa  2 233 st

Nordamerika  104 st

Asien   3 st

Okänt   33 st

 

GRUPPERNAS VERKSAMHET

 

Folkdans-och Ungdomsgruppens verksamhet

 

Dansgruppen har haft dansträning varje helgfri onsdag under tiden 12/1-7/12.

 I genomsnitt har vi varit 6 par/gång. Bra uppslutning.

 

25-27/2                                 Samtliga i ungdomsgruppen samt ledarna Malin Lindbäck och Katarina Nilsson deltog i dansfestivalen Umefolk. En trevlig helg som bland annat bestod av dans från olika länder.

 

23/6            Dansträning på Parkaden med folkdanslaget Dimzens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkdans-och Ungdomsgruppens verksamhet forts

 

 

24/6            Uppvisning tillsammans med Dimzens på Högsjögården, Högsjö Hembygdsgård, Murberget och Klockargården,. Inställd dansuppvisning på Högsjö Hembygdsgård p.g.a. regn. Dock uppträdde Dimzens med sång

 

25/6            På kvällen dansade vi tillsammans med Dimzens, Gudmundråringen och deras norska gäster på Erstaparken. Ett trevligt arrangemang som anordnades av Gudmundråringen.

 

26/6            Föreningen deltog tillsammans med Dimzens uppvisning i Murbergskyrkan och på Murbergets dansbana med anslutning till middag på Spjutegården.

 

7/12            Trevlig avslutning med goda kolbullar.

 

 

Dessutom har medlemmar deltagit i olika dans och spelmansstämmor runt om i länet och landet under året.

 

Gammaldansgruppen

 

9/1                   Vi har dansat gammaldans på söndagskvällarna på Jasminen med 6-8 danspar varje danskväll och 4-5 spelmän under vårssäsongen

 

7/5                   Öbackaringen stod som arrangör för den årliga danskvällen för alla föreningar i distriktet, detta år på Parketten. 10 medlemmar från Öbackaringen deltog.

 

15/5                 Våravslutning på Jasminen med dans och fika med smörgåstårta.

                        19 dansare och 5 spelmän.

 

4/9                   Höstsäsongen startade. Vi har varit 6-10 danspar och 3-4 spelmän under höstsäsongen.

 

 

18/12               Gammaldansgruppens julavslutning på Jasminen med dans och extra gott fika. Glögg, saffransbröd, pepparkakor mm. 24 personer kom.

 

Spelmän under året:

 

Sven Forsström, Lennart Holmgren, Anders Lindqvist, Lotta Norlin.

Sören Östman under vårsäsongen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖTEN

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.

Föreningen har haft 2 protokollförda föreningsmöten. Dessutom 1 upptaktsmöte och 1 årsmöte.

 

DISTRIKTÅRSMÖTE

 

Distriktårsmöte i Nipan restaurangen Sollefteå 110410

 

Föreningen representerades av: Berit Bystedt, Kjell-Anders Jonsson, Göran Lindbäck Sonja Norlin och Åsa Lendin.

 

REPRESENTATION I DISTRIKTET

 

Föreningen har haft 8 funktionärer i Ångermanlands Distrikt av Svenska Folkdansringen.

 

Yngve Nilsson         Distriktsordförande

Stig Larsson             Vice distriktsordförande, studieledare och pressombud

Åsa Lendin              Revisor

Yvonne Lindbäck    Revisorsuppleant

Christina Hemström Sektionsledare för Dräktsektionen

Christer Lindmark    Sektionsledare för Musiksektionen

Mats Hållander        Ledamot för Musiksektionen

Anders Norlin          Sektionsledare för Kontakt-Danssektionen, valberedning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGESPORTEN

 

12 medlemmar har deltagit under våren och hösten.

Segrare för våromgången är Petra Jansson och höstsäsongen Olle Burlin.

Grattis säger vi till Petra och Olle!

 

LOPPIS

 

Vi har haft 8 st loppisar på Brännaborg som har varit välbesökt av både säljare och köpare.  En eloge till alla som jobbat i köket och burit bord!

 

HANTVERKSMARKNAD

 

Julmarknaden arrangerade vi den 20/11, tyvärr så prickade vi en dag med nederbörd i form av regn, men alla bord var uthyrda så det var 30 bord med all sorts hantverk, helt underbart att se och ha möjlighet att handla av. Våra kolbulleförsäljare kämpade på i ovädret, det fanns kolbullar att värma sig med om man ville eller dricka glögg och äta pepparkakor inne i fiket. En eloge till alla som har bakat, jobbat i köket och burit bord.

 

 

SKYLTSÖNDAG

 

Föreningen medverkade under skyltsöndagen på torget den 27/11  med dans kring granen.

 

TRÄFFAR OCH FESTER

 

  7/5                 Danskväll på Parketten med flera av distriktets föreningar.

 

22/6-27/6         Besök av Dimzens folkdanslag från Jelgava, Lettland.

 

24/6                 Midsommarfest på Jasminen med Dimzens

 

25/6                 På kvällen var det dans, sång, lekar och fest på vår danslokal.

 

 26/6                                         Båttur med Ådalen III tillsammans med Dimzens och Gudmundråringen. Ett mycket uppskattat arrangemang som lockade många.

 

17/9                 Surströmmingsfest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÄFFAR OCH FESTER forts.

 

22/10               Murbergsgillet firade 30-årsjubileum på Parkaden. Flera ur föreningen var med och uppvaktade.

 

19/11               Gudmundråringen firade  50-årsjubileum på Bollsta folkets hus. Flera ur föreningen var med och uppvaktade.

 

11/12               Julfest

 

KURSER

 

Deltagande vid kurser arrangerade av Ångermanlands distrikt av Svenska Folkdansringen.

 

26-27/3            Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 24

                        Härnösands Folkhögskola

Handledare och instruktörer från Öbackaringen:

Christer Lindmark, Mats Hållander och Liselott Norlin

                        Deltagare från Öbackaringen: Kurt Engström

 

24-25/9            Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 1

                        Härnösands Folkhögskola

Handledare och instruktörer från Öbackaringen.:

Christer Lindmark, Mats Hållander och Liselott Norlin

                        Deltagare från Öbackaringen: Kurt Engström.

 

24/9                 Slöjdledarkurs i metallslöjd

                        Härnösands Folkhögskola

                        Instruktör i Vikingaslöjd Monika Rundström

                        Deltagare från Öbackaringen: Christina Hemström

 

12-13/11          Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 2

                        Härnösands Folkhögskola

Handledare och instruktörer från Öbackaringen:

 Christer Lindmark, Mats Hållander och Liselott Norlin

                        Deltagare från Öbackaringen: Kurt Engström

 

12/11               Slöjdledarkurs i metallslöjd

                        Härnösands Folkhögskola

                        Instruktör i Vikingaslöjd:  Monika Rundström

                        Deltagare från Öbackaringen: Christina Hemström

 

Vid de kurser i Härnösand har Stig Larsson varit kursledare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagande vid övriga kurser

 

25/11               Kommunens evenemangskalender (CBIS-systemet)

                        Parkaden

                        Deltagare från Öbackaringen: Ingrid Granath.

 

6/12                 Föreningsekonomi – nya bokföringsregler.

                        Härnösands kommun

Ansvariga för kursen var Härnösands kommun, Västernorrlands idrottsförening och SISU Idrottsutbildarna.

Deltagare från Öbackaringen: Yvonne Lindbäck.

 

 

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET

 

Dräkt – och slöjdkommittén

 

      1 Planeringsmöte

 

1 Slöjddag/Vikingastickning

 

Festkommittén

 

      Festkommittén har under året haft 3 möten där vi planerat följande aktiviteter:

 

     Kommittén har ordnat med fika till årsmöte, upptaktsmöte och föreningsmöten.

 

Musikkommittén

 

Med sammankallande Lennart Bystedt har Öbackaringens spelmän under året 2011 spelat till folkdans/ungdomsgruppen och gammaldansgruppens träningar och uppvisningar.

 

Under året har spelmännen/kvinnorna deltagit i följande evenemang

 

22-27/6            Besök av musiker, dansare från Jelgava då vi bland annat spelade och uppträdde med dem.

 

Spelmansstämmor runt om i landet.

 

Med stor sorg vill vi meddela att en av våra spelmän, Sören Östman avled den 24 augusti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT-kommittén

 

      1 kommittémöte

 

Torgvagnskommittén

 

Torgvagnen har under året använts vid midsommarfirandet på Murberget. Försäljning har skett av kaffe/te, smörgåsar, bullar/kakor, korv, dricka och glass. 
 

Föreningslokalen Jasminen

 

Regelbundna hyresgäster har varit: Härnösands Spelmansgille och Öbacka Diamonds. Dessutom har enskilda medlemmar i föreningen hyrt lokalen för speciella tillfällen.

Samf. Sveaplan har hyrt lokalen för sitt årsmöte.

 

Lokal och Inköpskommittén

 

Kommittén har skött underhållet av lokalen med god hjälp av medlemmar och gjort inköp till aktiviteter som föreningen haft under året.

 

En gräsklippare har köpts in och stubbar har tagits bort för att underlätta gräsklippningen.

 

En luft/luftvärmepump har köpts för att installeras i lokalen.

 

 

Ekonomi

 

Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2011 visas i en enskild redogörelse från kassören.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutord

 

Styrelsen för Folkdanslagen Öbackaringen av Svenska Folkdansringen framför härmed sitt varma tack till alla medlemmar för det stora intresse de visat föreningen och dess verksamhet under det gångna året 2011.

 

 

 

 

 

 

Yngve Nilsson                        Lennart Bystedt                         Åsa Lendin

Ordförande                             Vice Ordförande                        Sekreterare

                                                                                                  

 

 

 

 

Yvonne Lindbäck                   Berit Bystedt                             Ingrid Östman 

Kassör                                     Vice Sekreterare                         Ledamot

 

 

 

 

 

Katarina Nilsson                     Malin Lindbäck

Suppleant                                Suppleant