Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2002 avge följande verksamhetsberättelse:


STYRELSE MM

Ordförande Anders Norlin
Vice ordförande Yngve Nilsson
Sekreterare Siv Lindmark
Vice sekreterare Berit Bystedt
Kassör Åsa Lendin
Ledamot Martin Larsson
Ledamot Marie Wikström
Suppleant Yvonne Lindbäck
Revisor Leif Ståhl
Revisor Sven Westerlund
Revisorssuppleant Annica Nyhlén
Revisorssuppleant Katrin Åsander

DANSLEDARE Berit Bystedt
Marie-Therese Bystedt
Ingrid Granath
Kjell-Anders Jonsson
Marie Wikström
Anita Åkerlund

STUDIELEDARE Sonja Norlin

KOMMITTÉER MM

Dräkt och slöjd Katrin Åsander, sammankallande
Anna Emnegard
Christina Hemström
Lena Ståhl

Fest Benita Tjernlund, sammankallande
Berit Bystedt
Göran Lindbäck
Anita Saveby
Marianne Zell

Material och inköp Kjell-Anders Jonsson
Sören Östman

Torgvagnsförvaltare Sune Nilsson, sammankallande
Helge Lundgren

Murbergets spel- och
dansstämma Jenny Lindmark
Per-Erik Molander

Musik Sören Östman, sammankallande
Mats Hållander
Jenny Lindmark
Per-Erik Molander
Lennart Öström

Valberedning Ingrid Östman, sammankallande
Kjell-Anders Jonsson
Ingrid Granath

IT Anders Norlin, sammankallande
Mats Hållander
Marie Wikström

Dans- och musik-
utveckling Kjell-Anders Jonsson, sammankallande
Marie-Therese Bystedt
Ingrid Granath
Sören Östman

Jubileumsresa 2003 Olle Burlin
Ingrid Granath
Mats Hållander

DANSGRUPPER Dansledare

Vuxengrupp i folkdans Kjell-Anders Jonsson, Marie Wikström och Marie-
Therese Bystedt

Gammeldans Ingrid Granath

Juniorgrupp Berit Bystedt, Marie-Therese Bystedt, Anita Åkerlund och Yvonne Lindbäck som hjälpledare

Barngrupp Berit Bystedt och Yvonne Lindbäck som hjälpledare

AKTIVITETER

Vårterminen

Vuxengruppen har haft 23 aktiviteter med i genomsnitt 14 deltagare per aktivitet
Juniorgruppen har haft 26 " " " 8 " " "
Gammaldansgruppen 20 " " " 13 " " "Höstterminen

Vuxengruppen har haft 20 aktiviteter med genomsnitt 15 deltagare per aktivitet
Barn- och
ungdomsgruppen 19 " " " 10 " " "
Gammaldanskurs och
forts. grupp i gammal
dans 12 " " " 21 " " "

De olika grupperna har under året haft 120 aktiviteter med totalt 1 568 deltagare
och i genomsnitt 13 deltagare per aktivitet.

Till höstterminen ändrade Juniorgruppen sitt namn till Ungdomsgruppen.

LOKALFRÅGAN

Under hela året har medlemmarna slitit med att hitta en lämplig lokal för
föreningens verksamhet.

Föreningen har 021220 till allas glädje, blivit ägare till fastigheten Jasminen 7, på Lindvägen 1, i Härnösand. Föreningen får tillträda fastigheten 030115.

HEMSIDA

Föreningens hemsida är hem.passagen.se/obackaringen.
Alla är välkomna att skicka in förslag/idéer till hemsidan.

GRUPPERNAS VERKSAMHETER

Juniorgruppens verksamhet

9 Januari Dansstart. Vi var 6 ungdomar och 2 ledare som
dansade. Vi började planera för Barnlek i Motala. Alla närvarande skall fara till Motala. Vi pratade igenom inkomstkällor, vi har bland annat bord på loppisarna i januari - maj.

13 Februari Information och anmälan till Barnlek i Motala. Vi
bestämde också, att vi skulle fara till Kolmården och
Gränna.

27 April Vi var 19 st som städade återvinningsstationerna.

11-12 Maj Vi bakade mjukt tunnbröd på Högsjö hembygdsgård.
5 Juni Gemensam träning med vuxengruppen inför Nationaldagsfirandet.

6 Juni Uppvisning med vuxengruppen på Mellanholmen
och Hamnkrogen.

18 Juni Träning inför uppvisning på Midsommarafton med
vuxengruppen.

21 Juni Midsommarafton, dansuppvisning på fyra olika platser.

22 Juli Träning på Murberget inför Motalaresan.

24-28 Juli Barnlek i Motala. Vi var sju dansande ungdomar.
Vi bjöd även på en PR uppvisning på ett varuhus i
Motala. Tre av föreningens spelmän hade vi med oss,
Marie-Therese, Mats och Lennart.

10 Augusti Vi bakade mjukt tunnbröd.

11 Augusti Höstmarknad på Murberget.

21 Augusti Dansstart inför hösten.

12-13 September Annika och Ida på danskurs i Hälsingedanser.

14-15 September Upptaktsmöte på Westins Adventure, med flottfärd
och femkamp, utspisning av mat i kåtan, och sedan
övernattning på Utansjögården med planering inför
hösten. En mycket lyckad helg. Vi beslutade även att
byta namn till Ungdomsgruppen.

Vi beslöt även att vi skulle deltaga i loppisarna under
augusti - november.

2 Oktober Startades en barngrupp i åldern 7 - 11 år, där ungdomarna leder gruppen tillsammans med Berit.

19 Oktober Uppvisning med vuxengruppen på Ängecenter, Härnögården och Brunnegården.

23 November Pyssel för marknadsförsäljning.

27 November Uppvisning för föräldrar och släktingar.

4 December Avslutning med pizza och hamburgare på Ängeln i
Älandsbro, med sedvanlig julklapp från ledaren.
15 December Julmarknad på Murberget, där vi sålde våra alster, samt fortsatt försäljning av kvarvarande alster, på föreningens julavslutning samma kväll på Brännaborg.Vuxengruppen i folkdans

Gruppen har tränat varje helgfri torsdag under året. Närvaron har varit något
skiftande, men i stort sett har det varit 3-8 par per träningskväll. Tillgången på
spelmän har också varit olika.

Medlemmarna från gruppen har deltagit i Härnösands Spelmansgilles träffar
på Bönan i Antjärn, polskekvällar på Murberget och Trolldansen i Sollefteå.

Uppvisningar och övriga aktiviteter

21 Februari Inbjuden till Gudmundråringen för samkväm,
där ca 20 medlemmar från föreningen slöt upp.

11 April Vi bjöd in Gudmundråringen till samkväm,
på musikskolan. Cirka 20 st medlemmar deltog.

26 Maj Säsongsavslutning på Brännaborg med inbjudna
spelmän och dansare från länet.

5 Juni Samträning med Juniorgruppen inför nationaldagen.

6 Juni Uppvisning på nationaldagen på Mellanholmen
tillsammans med Juniorgruppen, och därefter en
uppvisning på Hamnkrogen.

18 Juni Samträning med Juniorgruppen inför midsommarafton.

21 Juni Midsommarafton med uppvisning på Älandsgården.
På Hembygdsgården i Högsjö framfördes också några danser, dock inte så många, på grund av att regnet öste ned. När vi sedan kom till Länsmuseet
Murberget, hade regnet upphört så där kunde en hel
uppvisning genomföras. Senare på Klockargården
fick vi dansa inomhus på grund av att regnet öste ned
igen.

28 Juli Storbuhelgen på Länsmuseet Murberget, 3 par och
4 spelmän deltog.

19 Oktober PR-uppvisningar på Ängecenter, Härnögården och
Brunnegården tillsammans med Ungdomsgruppen.
Totalt deltog 16 dansare och 4 spelmän.

27 November Polsketräff på Länsmuseet Murberget med
Murbergsgillet och allmänheten.

15 December Julavslutning på Brännaborg med inbjudna dansare
och spelmän från länet, det var många som deltog.

Gammaldansgruppens verksamhet

Föreningens gammaldansentusiaster har dansat på söndagskvällarna under
perioden 13 januari - 12 maj.

Våravslutningen var den 26 maj på Brännaborg med sammanlagt 30 dansare,
och 7 spelmän, med deltagare även från Murbergsgillet, Erstagillet, Sollefteå
Folkdansslag och Härnösands Spelmansgille.

Det har varit 8 - 14 dansare per kväll under vårsäsongen.

Sex personer från gruppen var med till Kramfors den 21 februari, då vi dansade
med Gudmundråringen. Fem personer deltog när Gudmundråringen var och
hälsade på oss den 11 april.

Det har varit samdans mellan folkdansgruppen och gammaldansgruppen
torsdag den 7 mars, samt söndag den 21 april.

Mellan två och fyra spelmän har deltagit per danskväll under våren:
Mats Hållander, Per-Erik Molander, Sören Östman och Lennart Öström.

Deltagare från gruppen har under höstsäsongen dansat med nybörjarna i
Gammaldanskursen på Brännaborg på söndagskvällarna.

Året avslutades med föreningens julavslutning, dvs. Gammaldanskvällen
den 15 december på Brännaborg.

Alla föreningar i Medelpads och Ångermanlands distrikt hade bjudits in, och
över 50 dansare och cirka 20 spelmän från Härnösands Spelmansgille,
Viksjö Spelmansgille och Öbackaringen hade en trevlig kväll.

21 Februari Dans med Gudmundråringen på Kramfors Folkets Park.

7 Mars Samdans med vuxengruppen.

11 April Dans med Gudmundråringen på Musik & Kultur-
skolan i Härnösand.

21 April Samdans med vuxengruppen.

26 Maj Gammaldanskväll på Brännaborg.

15 December Gammaldanskväll på Brännaborg.

Barngrupp Ny barndansgrupp har bildats, 021003. Ungdomsgruppens medlemmar är handledare, med stöd av Berit Bystedt och Yvonne Lindbäck som hjälpledare.

.


STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN OCH ÅRSMÖTE

Styrelsen har haft sju protokollförda möten.
020114 hos Sonja Andersson prot. 8/01
020218 hos Berit Bystedt prot. 1/02
020408 hos Yngve Nilsson prot. 2/02
020513 hos Anders Norlin prot. 3/02
020909 hos Åsa Lendin prot. 4/02
021014 hos Berit Bystedt prot. 5/02
021112 hos Siv Lindmark prot. 6/02

Föreningen har haft sex protokollförda möten varav ett var årsmötet.
020131 Årsmöte
020317 Föreningsmöte prot. 1/02
020516 Föreningsmöte prot. 2/02
020819 Upptaktsmöte
021003 Föreningsmöte prot. 3/02
021031 Extra Föreningsmöte prot. 4/02

DISTRIKTSÅRSMÖTE

Föreningen stod som arrangör av distriktsårsmötet 020324.
Föreningen representerades av Kjell-Anders Jonsson, Karin Mellberg,
Yvonne Lindbäck samt Berit Bystedt.
Ingen ersättare för Sonja Norlin hade möjlighet att deltaga.

REPRESENTATION I DISTRIKTET

Föreningen har haft sex funktionärer i ledningen i Ångermanlands distrikt av
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur.

Yngve Nilsson Distriktsordförande
Stig Larsson Vice Distriktsordförande
Anders Norlin Ledamot i Barn-Ungdom-Lek-Danssektionen
Mats Hållander Ledamot i Musiksektionen
Christer Lindmark Ledamot i Musiksektionen
Christina Hemström Ledamot i Dräktsektionen

KONFERENSER MM

6 Augusti Vid "Kick-off" träff för Bingolotto deltog Ingrid Granath och
Anders Norlin.

LOPPIS
Föreningen har under året varit arrangör för nio loppmarknader på Brännaborg.
Loppisarna har varit välbesökta, av både säljare och köpare.

TRÄFFAR OCH FESTER

10 Mars Curlingdag.

1 April Annandag Påsk. Trivselträff på Brännaborg.
Sven-Rogers orkester. Inträde 90,-
89 st betalande.

20Mars Föreningen har under våren varit medarrangör av en
Polsketräff på Länsmuseet.

26 Maj Gammaldanskväll på Brännaborg.

21 Juni Midsommarfest på Camp Lidas i Söråker.

15 December Gammaldanskväll på Brännaborg.

RESOR
24-28 Juli Sjutton stycken från föreningen, deltog i aktiviteterna
på Barnlek i Motala.

KURSER

Danskurser

16-17 April Instruktörskurs för instruktörer och dansare del 2.
Deltagare Berit Bystedt och Ingrid Granath.

12-13 Oktober Instruktörskurs för instruktörer och dansare del 3.
Deltagare Berit Bystedt, Ida Gjersvold, Yvonne
Lindbäck och Annika Nilsson.

Musik- och Spelmanskurser
26-27 Januari Musik och Spelmanskurs, kursdel 17.
Handledare: Mats Hållander och Christer Lindmark
Deltagare: Kurt Engström

6-7 April Musik och Spelmanskurs, kursdel 18.
Handledare: Mats Hållander och Christer Lindmark
Deltagare: Kurt Engström och Per-Erik Molander

28-29 September Musik och Spelmanskurs, kursdel 19.
Handledare: Mats Hållander och Christer Lindmark
Deltagare: Kurt Engström och Per-Erik Molander

23-24 November Musik och Spelmanskurs, kursdel 20.
Handledare: Mats Hållander och Christer Lindmark
Deltagare: Kurt Engström och Per-Erik Molander
Kursledare Stig Larsson för samtliga ovanstående kurser.

Gammaldanskurs

29 September -
8 December Gammaldanskurs, startades den 29 september. Träning har skett på söndagskvällarna på Brännaborg. Kjell- Anders Jonsson och Jenny Lindmark har varit instruktörer, med Berit Bystedt som medhjälpare. Ersättare har Anders Norlin och Berit Bystedt varit. Utvärdering av kursen har lämnats av deltagarna.

För musiken har Christer Lindmark ansvarat.

Deltagarna i kursen har ej blivit registrerade som medlemmar Öbackaringen. Kursavgift har erlagts av deltagarna.
Tanken är, att locka nya medlemmar till föreningens
verksamhet.

KOMMITTÉERNAS
VERKSAMHET

Dräkt- och slöjdkommittén

I år har vi tagit det lite lugnt. Det blev ju desto mer förra året.
Vi har haft två möten i höst och dessutom slöjdat lite för eget
nöje hemma hos Anna Emnegard.

Festkommittén

Under året som gått, har vi legat lite lågt, både när det gäller kommittéträffar
och aktiviteter, men dock har det ordnats fika till upptaktsmötet samt fyra
föreningsmöten.
Curlingdagen den 10 mars blev ett uppskattat arrangemang, där cirka 25-30
personer glatt halkade omkring och sköt iväg stenar efter bästa förmåga. Några
enstaka rovor sattes också på spridda håll. Fika i form av smörgåsar och kaffe/te
och saft avnjöts i halvtid varvid man kunde höra lite taktiksnack här och där.

Midsommar på Lidas Camp var en favorit som gick i repris.
Vi var 30 stycken som bland annat grillade medhavd förtäring, sjöng glada visor, kämpade i femkamp, badade kannibal-bad samt smaskade på härliga
kolbullar. Någon julfest blev det dock inte, men vi hoppas istället på att kunna
ordna en invigningsfest, när vi kommit på plats i föreningens nya lokal.


Kommittén för Murbergsstämman

Stämman gick av stapeln den 27 juli på Friluftsmuseet Murberget i Härnösand.
Scenprogram, visstugor och dansstuga avlöste varandra under den varma
sommardagen. Stämman rundades traditionsenligt av i kyrkan med ett stäm-
ningsfullt program.

Förutom arrangemanget på stämmodagen har kommittén ansvarat för försälj-
ning av kaffe och smörgåsar samt lotteriförsäljning vid 8 st Vis- & Spelstugor
under sommaren.

Murbergsstämman har, till allas glädje åter igen fått ett bra betyg av besökarna.

En särskild eloge vill kommittén för Murbergsstämman framföra till dem som
arbetat i torgvagnen samt till dem som hjälpt till med diverse sysslor vid Vis- &
Spelstugorna.

Musikkommittén

Spelmännen i Öbackaringen har spelat till Vuxengruppens dansträningar och
uppvisningar, samt till Juniorgruppen, numera Ungdomsgruppens uppvisningar
och till Gammaldansgruppen under det gångna året.

Dessutom har föreningens spelmän varit aktiva vid Musik- och spelmanskurserna på Härnösands Folkhögskola, vid spelmansstämmor, vid
polsketräffar på Länsmuseet, samt vid föreningens vår- och höstavslutningar
och andra spelträffar.

Några spelmän deltog även vid resan till Barnlek i Motala i somras, och
förstärkte därigenom gruppen med fin folkmusik.

Dans- och Musikutvecklingsgruppen

Vi har haft två dansträffar med Gudmundråringen, första gången var i Kramfors
020221, den andra träffen var i Härnösand på Musikskolan 020411. Båda gång-
erna var det många spelmän. Samdans torsdag och söndagsgruppen


IT-Kommitten

Under år 2002 har verksamheten inte kommit ingång ordentligt.


Torgvagnskommittén

Midsommarafton 2002 blev regnig och sval. Färre barn och vuxna, mot normalt
kom för att besöka Murbergets Friluftsmuseum. Trots fina arbetsinsatser från
medlemmar och barn, så blev försäljningen från torgvagnen och glassdisken
liten. Fiskdammen är alltjämt attraktiv.

Vårt försök med försäljning på Storgatan under skyltsöndagen visar att det är
ett koncept som kan utvecklas till att bli en tradition.

Torgvagnen har varit uthyrd till stämmokommittén för Murbergets Spel- och dansstämma den 27 juli 2002.

EKONOMI

Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2002 visas i en
särskild redogörelse från kassören.

SLUTORD

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen av Svenska Ungdomsringen för
Bygdekultur framför härmed sitt varma tack till alla medlemmar för det stora
intresse de visat föreningen och dess verksamhet under det gångna året 2002

Anders Norlin Yngve Nilsson Siv Lindmark
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Åsa Lendin Berit Bystedt Marie Wikström
Kassör Vice Sekreterare Ledamot


Vakant (efter Martin Larsson) Yvonne Lindbäck
Ledamot Suppleant