Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2000 avge följande berättelse:

STYRELSE

Ordförande Yngve Nilsson
Vice ordförande Ingrid Östman
Sekreterare Sonja Andersson
Vice sekreterare Berit Bystedt
Kassör Åsa Lendin
Ledamot Per-Erik Molander
Ledamot Anders Norlin
Suppleant Marie-Therese Bystedt
Revisorer Leif Ståhl, Sven Westerlund
Revisorsuppleanter Carina Edin, Annica Nyhlén

DANSLEDARE Berit Bystedt
Marie-Therese Bystedt
Ingrid Granath
Kjell-Anders Jonsson
Yngve Nilsson
Marie Wikström
Anita Åkerlund

STUDIELEDARE Sonja Norlin

KOMMITTÉER M M

Dräkt och slöjd Christina Hemström sammankallande
Anna Emnegard
Lena Ståhl
Katrin Åsander

Fest Benita Tjernlund sammankallande
Berit Bystedt
Åsa Lendin
Helge Lundgren
Sune Nilsson
Anita Saveby

Material och inköp Kjell-Anders Jonsson
Sören Östman

Murbergsstämman Eva Carlström
Helge Lundgren

Musik Sören Östman sammankallande
Mats Hållander
Christer Lindmark
Carina Norberg

Torgvagnsförvaltare Sune Nilsson sammankallande
Åke Lång

Valberedning Carina Norberg sammankallande
Christer Lindmark
Lena Ståhl

DANSGRUPPER Dansledare

Vuxengrupp i folkdans Kjell-Anders Jonsson, Marie Wikström och Marie-Therese Bystedt
Gammaldans Ingrid Granath
Juniorgrupp Berit Bystedt, Marie-Therese Bystedt och Anita Åkerlund

AKTIVITETER

Vårterminen

Vuxengruppen i folkdans har haft 26 aktiviteter med i genomsnitt 16 deltagare/gång
Juniorgrupp " " 23 " " " " 7 "
Gammaldans " " 20 " " " " 13 "

Höstterminen

Vuxengruppen i folkdans har haft 22 aktiviteter med i genomsnitt 14 deltagare/gång
Juniorgrupp " " 26 " " " " 8 "
Gammaldans " " 10 " " " " 11 "

De olika grupperna har totalt haft 127 aktiviteter med totalt 1 440 deltagare och i genomsnitt 11 deltagare/gång.

LOKALFRÅGAN

Under hösten har föreningen flyttat sitt förråd från Parketten till Eriksbergsgränd 16, då ABF sade upp föreningen som hyresgäst fr o m augusti månad. Träningslokal har under hösten varit Bondsjögården.

GRUPPERNAS VERKSAMHETER

Juniorgruppens verksamhet

13 januari började det nya dansåret på Parketten (Violen) med 6 deltagande ungdomar.
27 februari och
26 mars loppis på Brännaborg, vilket gav mer pengar till Islandsresan
5 april syddes särkar på Solenskolan under ledning av Christina Hemström från slöjdsektionen.
6 april gemensam träning med torsdagsgruppen.
8 april deltog 4 juniorer i uppvisning på Änge Center tillsammans med torsdagsgruppen
7 maj var det dags för loppis igen
20 maj våravslutning med tågresa + buss till Furuvik med 23 st ungdomar, syskon och föräldrar, en mycket uppskattad avslutning
15 juni och 21 juni var alla med på gemensam träning med vuxengruppen inför
midsommaraftonens uppvisning.
29 juli var 4 juniorer tillsammans med vuxengruppen med på uppvisning på
Murbergsstämman.

27 augusti började höstterminen med loppis
30 augusti dansstart på Bondsjögården
15 - 17 september Resa till Mullfjället med Bengt-Göran Andersson vid ratten på
bussen. En trevlig helg med fjällpromenader från Storulvån.
1 oktober dags för loppis igen
18 oktober informationsmöte om Island. 11 ungdomar kommer att åka med.
21 oktober pyssel till julmarknaden på Murberget, det tillverkades mycket fina
saker. Gruppen utökad med en kavaljer.
25 oktober var 5 ungdomar med på uppvisning på Mitthögskolan tillsammans med torsdagsgruppen.
29 oktober Loppis med försäljning av bröd och inläggningar, vilket gick väldigt
bra
26 november sista loppis före jul
2 december uppträdande på Öbackaringens julfest, där vi sjöng, spelade klarinett
och tvärflöjt och Emma Lendin var tärna.
6 december avslutning för året blev det på Härnö Pizzeria där juniorerna med
ledare åt pizza och hade det trevligt. Det hela avslutades med
julklapp till juniorerna från ledarna.
17 december försäljning på julmarknaden på Murberget.

Vuxengruppen i folkdans

Gruppen har haft träning så gott som varje helgfri torsdag under år 2000. Deltagarantalet har varierat, från 2 par till 8 par, och då har damerna även fått dansa kavaljer för att få "jämna par". Vi har haft levande musik vid varje träning, ifrån våra trogna spelmän.

Uppvisningar med vuxengruppen & juniorgruppen

8 april Änge Center
23 juni Midsommarfirande på Älandsgården, Hembygdsgården i Högsjö, Murberget, Härnögården och Klockargården i Säbrå.
26 juli Träning med vuxna & juniorer inför Murbergsstämman den 29/7.
29 juli Murbergsstämman.
30 juli Storbuhelg på fäbodvallen, Murberget, spontan uppvisning.
25 oktober Marknadsföring av Öbackaringen på Mitthögskolan.

Gammaldansgruppens verksamhet

Föreningens gammeldansentusiaster har dansat på söndagarna under perioden 16 januari - 14 maj med våravslutning 28 maj på Parketten tillsammans med dansare och spelmän från andra föreningar.

Vi dansade på gammaldanskvällen 9 april för Murbergsstämman. Gammaldansgruppen och folkdansgruppen hade gemensam danskväll 13 april med åtta "gammaldansare".
Åtta personer från gruppen var med vid föreningens firande av 6 juni med middag på Vägnön.

Det har varit 8 - 12 dansare per kväll under vårterminen.

Höstterminen började 8 oktober i nya lokalen Bondsjögården och slutade där 3 december. Flygblad har delats ut på Bondsjöhöjden, Murberget m fl områden för att få nybörjare till gruppen, men inget "napp". Gruppen ökade dock med två nya deltagare från slutet av november.

Det har varit 6 - 10 dansare per kväll under höstterminen.

Mats Hållander, Per-Erik Molander, Sören Östman och Lennart Öström har spelat till dansen.

Sju dansare från gruppen var med på Spelmansgillets spel- och dansträff 9 december i Bönan, Antjärn.

STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN OCH ÅRSMÖTE

Föreningen har under året haft åtta styrelsemöten och tre föreningsmöten. Årsmötet hölls på Parketten 27 januari med ca 25 medlemmar närvarande.

DISTRIKTSÅRSMÖTE

2 april var det distriktsårsmöte i Kramfors med fem representanter från föreningen:
Kjell-Anders Jonsson, Berit Bystedt, Ingrid Granath, Siv Lindmark och Ingrid Östman.

REPRESENTATION I DISTRIKTET

Föreningen har haft sex funktionärer i ledningen i Ångermanlands distrikt av Svenska
Ungdomsringen för Bygdekultur. Yngve Nilsson har varit distriktsordförande och Stig Larsson vice distriktsordförande. Anders Norlin har varit ledamot i Barn-Ungdom-Lek-Danssektionen, Mats Hållander och Christer Lindmark ledamöter i musiksektionen samt Christina Hemström ledamot i dräktsektionen.

KONFERENSER M M

14-15 april Ordförandekonferens i Kratte-Masung. Yngve Nilsson och Stig Larsson deltog.

30 juli - 1 augusti Riksstämman i Kiruna, Yngve Nilsson och Stig Larsson deltog.

14 augusti Kick-off Bingolotto i Kramfors: 2 representanter: Ingrid Granath och Marianne Zell.

TRÄFFAR OCH FESTER

6 juni Fest på Vägnön med middag och golfinstruktion 14 deltagare
23 juni Midsommarfest hos Berit och Lennart Bystedt i Veda 25 "
2 dec Julfest på Frölandsgården, 32 deltagare inkl barnen 32 "

RESOR

28 april - 1 maj Fjällresa till Bruksvallsliden 22 deltagare
23 maj Juniorgruppens resa till Furuvik med syskon
föräldrar 23 "
15 - 17 september Resa till Mullfjället och Storulvån 27 "


KURSER

29-30 januari Musik och spelmansinstruktörskurs kursdel 9 Härnösands Folkhögskola. Christer Lindmark deltog.

18 mars Dansledarkurs kursdel 10 (Irländska danser) Härnösands Folkhögskola. 6 st. deltagare: Anders Norlin, Berit Bystedt, Kjell-Anders Jonsson, Marie-Therese Bystedt, Ingrid Granath och Yvonne Lindbäck. Kursledare Stig Larsson.

25-26 mars Musik och spelmansinstruktörskurs kursdel 10 vid Härnösands Folkhögskola. 3 deltagare: Christer Lindmark, Yngve Nilsson, Kurt Engström.

6-7 maj Slöjdledarkurs i metallslöjd och textila slöjdarter kursdel 3 vid Hampnäs Folkhögskola. 2 deltagare: Katrin Åsander och Tommy Nordin
30 september -
1 oktober Musik och spelmansinstruktörskurs kursdel 11 vid Härnösands
Folkhögskola -. Handledare var representerade av Mats Hållander
och Christer Lindmark. Deltagare var Kurt Engström.

11-12 november Seminarium om hand- och fotbeklädnad. Christina Hemström deltog. Kursledare Stig Larsson

25-26 november Musik och spelmansinstruktörskurs kursdel 12 vid Härnösands
Folkhögskola Handledare var representerade av Mats Hållander och
Christer Lindmark. Deltagare var Kurt Engström.

Vid samtliga kurser som Öbackaringen har deltagit i har Stig Larsson varit kursledare.

BJUDNINGSDANS, TRIVSELTRÄFF OCH GAMMALDANSKVÄLLAR

19 februari bjudningsdans i föreningens regi på Brännaborg med mat, kaffe, allsång och lotterier, 203 personer. "Strix" spelade till dansen.
9 april Murbergsgillet inbjöd till gammaldanskväll på Parketten till förmån
för Murbergsstämman
13 april hade gammaldansgruppen och folkdansgruppen gemensam danskväll på Parketten
24 april anordnade föreningen trivselträff på Brännaborg med dans till MIXERS orkester, 119 personer.
28 maj våravslutning på Parketten tillsammans med dansare och spelmän från andra föreningar
9 december var föreningen tillsammans med andra inbjudna till spelmansträff med dans på Bönan, Antjärn

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET

Dräkt- och slöjdkommittén

Vårterminen

I februari - april sydde juniorerna sina särkar klara.

Under våren (17 maj, 24 maj och 20 juni) sydde dräktkommittén kjolar till juniorgruppen att användas för utlåning och för uppvisning. Blårandigt tyg inköptes via internet och modellen var av samma typ som röd randiga kjolarna som sedan tidigare finns för utlåning.

Höstterminen

12 oktober slöjdmöte hos Katrin Åsander
21 oktober slöjd med juniorerna för försäljning på julmarknaden
15 november sömnad av herr västar för utlåning, samma tyg som juniorkjolarna
7 december slöjd-pyssel - avslutning med glögg och div hantverk

Kurser som slöjdgruppen deltagit i är

6-7/5 Slöjdkurs Nålbindning och Anundsjö i Hampnäs - Katrin deltog
11-12 Seminarium hand och fotbeklädnader i Uppsala museum - Christina
deltog

Under våren 2001 planeras slöjdkvällar i slöjdsal för att sy underkjolar till
folkdräkterna samt koftor (ytterplagg) mm

Festkommittén

Festkommitten har under året träffats vid fyra tillfällen där vi har planerat för de olika aktiviteter som ordnats.

Efterfrågan på en ny fjällresa gjorde att vi anordnade resan till Bruksvallsliden över sista April (28/4-1/5). Den blev lyckad. Få anmälningar gjorde att det fanns möjlighet att bjuda med nära och kära så i slutänden var vi 22 st glada och förväntansfulla som på fredagen klev på bussen med vår trogne följeslagare Bengt-Göran vid ratten. De ca 45 mil som avverkades kändes inte så långa tack vare fikarast i Borgsjö, lunch i Hede, hårdknäckta nötter, film, sång och musik. Vi blev inkvarterade i fina rum och fick oss till livs en trerätters middag.

Lördagen bjöd på skapligt väder. Några av oss tog en långpromenad och vi andra gav oss iväg med bussen upp till "Valles", ett hotell längre upp på fjället, varifrån vi tog


skidorna ut på fjällvidden. Det visades prov på goda kämpatakter hos både små och stora. Solen tittade fram när vi stannat för att fika så det blev en väldigt skön vilostund i
solen. Utförslöpa, medvind och solen i ryggen gjorde det lättsamt på tillbakavägen. Med röda näsor och "juläpplekinder" intogs sedan hotellets tempererade pool med
efterföljande bastu. Middag och trevlig samvaro med vin, dricka, snacks, lekar, musik och allsång i samlingsrummet avslutade den första dagen i fjällen. Söndagens planer på att utnyttja liften vid Ramundberget, för att komma upp på fjället och sedan åka skidor tillbaka till Bruksvallarna, fick läggas ner på grund av tung och tjock dimma. Vi tog ändå en tur för att kunna avnjuta den medtagna matsäcken. Nöjda och glada kunde vi på kvällen inta den tredje dagens trerätters middag med underbar mat. Hotellet bjöd sedan på dans till levande musik. Majbrasan tändes i pausen och fyrverkerier sköts vid hotellet.
Måndag morgon packade vi in oss i bussen igen och styrde kosan hemåt med glada minnen i bagaget.

Den 24 april anordnade vi trivselträff på Brännaborg till MIXERS orkester. Det var 119 st dansanta som tog sig en svängom, fikade och köpte lotterier i pausen.

Nationaldagen, 6 Juni, blev ju inte riktigt som vanligt med vare sig promenad i tåget eller dans på Mellanholmen, men sedvanlig fest hölls dock och denna gång träffades 14 av oss och åt middag ute på Vägnö Golfbana. Det fanns möjlighet att få prova på golfspelets sköna konst, först i form av puttar och sedan utövades mer primitivt jordbruk vid försök med långa slag. God mat och trevligt sällskap.

Midsommarfesten, 23 Juni, hölls i år hos Berit & Lennart Bystedt. 25 st medlemmar kom med egen förtäring till knytkalaset. Enligt utsago blev det en väldigt trevlig fest som varade långt in på natten, 02:00, närmare bestämt.

Den 2 December hölls en tidig julfest på Frölandsgåren. Vi åt en jultallrik med tillhörande småvarmt som var tagen ifrån Kens Catering. Festkommittens numer traditionella köruppträdande var för i år ordentligt utökad med ungdomarna från ungdomsgruppen. Vi sjöng några sånger och en trio bestående av Malin Lindström och Katarina och Annika Nilsson bjöd oss på ett finstämt stycke på flöjt och klarinett. Vid fikat kom tomten och delade ut julklappar till oss alla.

Som vanligt när vi sammanstrålar blev det en hel del lekande i en femkamp och de två lagen kämpade tappert. Vi var 32 medlemmar som tillsammans myste bland mat, fika, godis, frukt och glögg.

Utöver detta har festkommitten anordnat fika till: Årsmötet 27/1, Upptaktsmötet 21/8 och tre föreningsmöten i Mars, Maj och Okt.


Kommittén för Murbergsstämman

Millenniets första Murbergsstämma anordnades lördagen 30 juli på Friluftsmuseet Murberget i Härnösand. Sommarens ihärdiga regnande gjorde ett tillfälligt uppehåll den dagen, och stämman bjöd på varmt och vackert väder. Tyvärr lockades inte lika många besökare till Murberget under lördagen som de senaste åren, trots ett gediget program med många medverkande. En orsak till detta kan vara förseningar och brister i mark-nadsföringen.

Stämman tjuvstartade redan på fredagen med berättarkväll samt frispel i Kyrkkrogen. Dit kom det bra med spelmän som värmde upp inför stämmodagen.
På lördagen erbjöds förutom scenuppträdande i musik och dans även dansstugor på rundlogen, visstugor i Kyrkkrogen mm. Föreningen hade sex par med på uppvisningen.

Stämman rundades av med avslutning i kyrkan. Sedan var det fritt spel och dans i både Rundlogen och i Kyrkkrogen.

Som i fjol planerades en kurs i spel till dans i anslutning till stämman. Tyvärr måste årets kurs ställas in på grund av få anmälningar.

Förutom för arrangemangen på stämmodagen har kommittén varit ansvarig för försäljningen av kaffe och smörgåsar vid 9 vis- och spelstugor, där också lotterier anordnats till förmån för stämman. Vis- och spelstugornas bidrag till stämmans ekonomi blev totalt ca 3.500:-. Kommittén riktar ett stort tack till föreningens medlemmar som ställt upp och arbetat med detta!

Ekonomiskt har årets stämma gått sämre än tidigare år. Det redovisade underskottet blev 8.533:-. Om hänsyn tas till utgifter som släpat efter från föregående år är det faktiska underskottet för år 2000 4.033:-. Ekonomin finns redovisad i särskild sammanställning från Kommittén.

Musikkommittén

Spelmännen i folkdanslaget Öbackaringen har spelat till vuxengruppens och gammaldansgruppens dansträningar samt till vuxengruppens och juniorgruppens uppvisningar under det gångna året.

Dessutom har föreningens spelmän varit aktiva vid musik- och spelmanskurserna på Härnösands Folkhögskola, vid spelmansstämmor och andra spelträffar.

Torgvagnskommittén

Midsommarafton bjöd på vackert väder. Många barn och vuxna besökte Murbergets friluftsmuseum för att fira ljusets återkomst. Genom fina arbetsinsatser från medlemmar och medlemmars barn blev försäljningen från torgvagn, glassdisk och fiskdamm bra.
Torgvagnen har varit uthyrd till stämmokommittén för Murbergsstämman den 29 juli.

EKONOMI

Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2000 visas i en särskild redogörelse från kassören.

SLUTORD

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur framför härmed sitt varma tack till alla medlemmar för det stora intresse de visat föreningen och dess verksamhet under det gångna året 2000

Yngve Nilsson Sonja Andersson Åsa Lendin
Ordförande Sekreterare Kassör

Ingrid Östman Berit Bystedt Anders Norlin
Vice ordförande Vice sekreterare Ledamot

Per-Erik Molander Marie-Therese Bystedt
Ledamot Suppleant-

Tillbaka