Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 1999 avge följande berättelse:

STYRELSE
Ordförande Yngve Nilsson
Vice ordförande Ingrid Östman
Sekreterare Marie Wikström
Vice sekreterare Berit Bystedt
Kassör Åsa Lendin
Ledamot Per-Erik Molander
Ledamot Anders Norlin
Suppleant Marie-Therese Bystedt
Revisorer Leif Ståhl, Sven Westerlund
Revisorsuppleanter Carina Edin, Annica Nyhlén


DANSLEDARE Berit Bystedt
Marie-Therese Bystedt
Ingrid Granath
Kjell-Anders Jonsson
Yngve Nilsson
Marie Wikström
Anita Åkerlund


STUDIELEDARE Sonja Norlin


KOMMITTÉER

Fest Åsa Lendin sammankallande
Berit Bystedt
Helge Lundgren
Sune Nilsson
Anita Saveby
Benita Tjernlund


Dräkt och slöjd Christina Hemström sammankallande
Anna Emnegard
Lena Ståhl


Musik Sören Östman sammankallande
Mats Hållander
Christer Lindmark
Carina Norberg


Material och inköp Kjell-Anders Jonsson
Sören Östman

Torgvagnsförvaltare Sune Nilsson sammankallande
Åke Lång


Murbergets spel-och Eva Carlström
dansstämma Anders Norlin


Valberedning Carina Norberg sammankallande
Christer Lindmark
Lena Ståhl


DANSGRUPPER Dansledare
Vuxengrupp i folkdans Kjell-Anders Jonsson och Marie Wikström
Gammaldans Ingrid Granath
Juniorgrupp Berit Bystedt, Marie-Therese Bystedt och Anita Åkerlund


AKTIVITETER
VÅRTERMINEN
Vuxengruppen har haft 27 aktiviteter med genomsnitt 14 personer per aktivitet
Juniorgruppen " 23 " " " 10 " " "
Gammaldansgruppen " 20 " " " 16 " " "

HÖSTTERMINEN
Vuxengruppen har haft 22 aktiviteter med genomsnitt 17 personer per aktivitet
Juniorgruppen " 22 " " " 8 " " "
Gammaldansgruppen " 18 " " " 11 " " "

De olika grupperna har under året haft 132 aktiviteter med totalt 1.687 deltagare och i
genomsnitt 13 deltagare per gång.


GRUPPERNAS VERKSAMHETER

Juniorgruppens verksamhet

24 feb Informationsmöte angående Ramselelägret plus reskassan
25 april Loppmarknad på Brännaborg, 9 ungdomar var med och "loppade"
15 - 16 maj Tunnbrödsbak i Högsjö bakade till försäljning inför Barnlek år 2001
29 maj Avslutning i Söråker med bubbelpool utomhus, åt kolbullar och hade 5-kamp
6 juni Uppvisning, Sveriges nationaldag på Stora torget, 7 ungdomar


17 - 20 juni Ramselelägret, 10 ungdomar och 3 ledare deltog
23 juni Uppvisning på Geriatriska rehabkliniken, 10 ungdomar, 3 spelmän + 2 ledare
25 juni Midsommaraftonen, 7 ungdomar var med och gjorde succé (se vuxengruppen)
29 aug Loppis på Brännaborg
2 okt Tunnbrödsbak i Högsjö bakade till försäljning på Loppisen
3 okt Loppis på Brännaborg
13 okt Slöjdkväll på Solenskolan för att sy särkarna tillsammans med Slöjdkommitten
20 okt Informationsmöte om juniorernas föreningskassa till Islandsresan
31 okt Loppis på Brännaborg
20 nov Pysseldag, där det tillverkades alster som ska säljas på julmarknaden. Det arbetades på lindockor, bälten, sidenjulkort, ljuslyktor, änglar och bröddukar hela kvällen.
21 nov Avslutning med resa till Paradisbadet i Örnsköldsvik. Alla hade jätteskojigt.
24 nov Slöjdkväll på Solenskolan för att sy vidare på särkarna
11 dec Luciatåg på föreningens julfest på Frölandsgården, 7 ungdomar + 4 barn
12 dec Julmarknad på Murberget för att sälja dom tillverkade alstren


Vuxengruppen i folkdans

Gruppens har tränat varje helgfri torsdag under året. Närvaron har varit något skiftande men i stort sett har det varit 5 - 6 par per träningskväll. Tillgången på spelmän har också varit olika.
Uppvisningar och andra aktiviteter:
22 april Polskekurs hos Gudmundråringen i Kramfors
29 maj Dans på AIK´s Marknad tillsammans med gammaldansgruppen, 7 par
6 juni Sveriges nationaldag på Stora torget, 6 par, plus juniorgruppen
25 juni Midsommarfirande på Älandsgården, Hembygdsgården i Högsjö, Murberget, Härnögården och Hembygdsgården i Säbrå, 5 par + 7 juniorer
24 juli Murbergets spel-och dansstämma, 6 par
25 juli Storbuhelg på fäbovallen, Murberget, 3 st
9 dec Pysselkväll på Parketten


Gammaldansgruppens verksamhet

Föreningens gammaldansentusiaster har dansat på söndagarna under perioden 10 jan - 9 maj med våravslutning på Parketten 30 maj i samband med Spelmansgillets gammaldanskväll för Murbergsstämman. Det har varit ca 10 - 18 dansare per kväll under vårterminen.
Höstterminen började 29 aug och slutade 19 dec. Starten för nybörjare sköts upp till 31 okt p.g.a. den osäkra lokalfrågan. Fyra nybörjare "kom och gick" men en trogen skara fortsättningsdansare har varit med på söndagskvällarna med ca 7 - 12 dansare per danskväll under höstterminen.
Marie-Therese Bystedt, Mats Hållander, Per-Erik Molander, Sören Östman och Lennart Öström har varit flitigaste av spelmännen.
Julavslutningen var 19 dec på Parketten med 13 spelmän från Öbackaringen och Spelmansgillet samt ca 30 dansare.

KONFERENSER

12 aug Bingolotto "Kick-off-träff", Kramfors, Ingrid Granath, Åsa Lendin


RESOR

30 apr - 2 maj Fjällresa till Bruksvallen. 47 deltagare inkl barn var och roade sig och njöt av helgen. Lyckad resa tyckte alla.


LÄGER

17 - 20 juni Ramselelägret, 10 deltagare, 3 ledare. Se Juniorgruppen.


REPRESENTATION I DISTRIKTET

Föreningen har haft sju funktionärer i ledningen i Ångermanlands distrikt av Svenska
Ungdomsringen för Bygdekultur.
Yngve Nilsson har varit distriktsordförande och Stig Larsson vice distriktsordförande.
Anders Norlin har varit ledamot i Barn-Ungdom-Lek-Danssektionen, Mats Hållander och Christer Lindmark ledamöter i musiksektionen samt Christina Hemström ledamot i dräktsektionen. Anita Åkerlund är ledamot i distriktets valberedning inför 2000 års val.


KURSER

30 - 31 jan Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 5, Härnösand, 4 deltagare,
1 handledare

20 feb Dansledarkurs, Danser från Västergötland, kursdel 9, Härnösand, Berit Bystedt,
Kjell-Anders Jonsson , Annika Nilsson

27 - 28 mars Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 6, Härnösand, 1 deltagare,
1 handledare

25 - 26 sept Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 7, Härnösand, 3 deltagare,
1 handledare

23 - 24 okt Luffarslöjdkurs, Länsmuseet, Härnösand, Christina Hemström, Lena Ståhl

13 - 14 nov Grundutbildning i dräkthistoria och kulturhistoria, Norrköping, Christina Hemström

20-21 nov Musik- och spelmansinstruktörskurs, kursdel 8, Härnösand, 2 deltagare,
1 handledare


MUSIKKOMMITTÉN

Spelmännen i Fdl Öbackaringen har spelat till vuxengruppens dansträningar och uppvisningar samt till juniorgruppens uppvisningar och till gammaldanskursen under det gångna året.

Dessutom har föreningens spelmän varit aktiva vid musik- och spelmanskurserna på Härnösands Folkhögskola, vid spelmansstämmor och andra spelträffar.


KOMMITTÉN FÖR MURBERGETS SPEL-OCH DANSSTÄMMA 1999

Murbergets spel- och dansstämma anordnades lördag 24 juli för 20:e året i rad på Länsmuseet Västernorrland i Härnösand.
Årets murbergsstämma hölls som tradition på Friluftsmuseet Murberget i Härnösand och som vanligt kom det många besökare.
Nytt för i år var att det samtidigt var en kurs på Folkhögskolan i Härnösand. Spelinstruktörer var Anders Eriksson och Britt-Marie Swing.
Stämman tjuvstartade redan på fredagskväll med spel i Kyrkkrogen. Dit kom det bra med spelmän som värmde upp inför stämmodagen.
På lördagen erbjöds förutom scenuppträdande i musik och dans även dansstuga på rundlogen, visstuga i Kyrkkrogen mm. Stämman rundades av med avslutning i kyrkan. Sedan var det fritt spel och dans i både Rundlogen och i Kyrkkrogen. Föreningen hade sex par med på uppvisningen.
Ekonomiskt har årets stämma gått bra. Det blev en vinst på 6.487:13.


DANSKURS, BJUDNINGSDANS, TRIVSELTRÄFF OCH GAMMALDANSKVÄLLAR SAMT SPEL- OCH DANSTRÄFF

Kurs i finska danser 13 feb med två inhyrda instruktörer från Umeå. Det var 11 dansare och
3 spelmän plus 7 dansare från Gudmundråringen och 5 dansare från Murbergsgillet som deltog.
Föreningen anordnade en bjudningsdans på Brännaborg 20 mars med mat, kaffe, allsång och lotterier för en publik på 187 personer. "Strix" spelade till dansen.
Föreningen har haft två trivselträffar, 15 april med 150 personer. Orkester var "Norrländers" och
7 nov med 66 personer. Då spelade "Orritons".
Spel- och dansträff 24 okt med ca 50 personer. Arrangör var kommittén för Murbergets spel- och dansstämma. Vi har haft två gammaldanskvällar 17 maj och 19 dec, där andra folkdansföreningar och Spelmansgillet har varit inbjudna: 17 maj var det 39 personer och 19 dec var det 43 personer närvarande.


STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN OCH ÅRSMÖTE

Föreningen har under året haft åtta styrelsemöten och tre föreningsmöten. Årsmötet hölls på Parketten 28 januari med 15 medlemmar närvarande.


TRÄFFAR OCH FESTER

6 juni Efterfest på Villa Fridhem tillsammans med gammaldansgänget
25 juni Midsommarfest på "Molander/Norbergs loge" i Överdal, 32 st
28 okt Teaterbesök i Härnösand, "Brasil Tropical", 31 st
11 dec Julfest på Frölandsgården, ca 55 medlemmar inkl barnen, sång av festkommitten och julmat.


DISTRIKTSÅRSMÖTE

11 mars 6 ombud, Sollefteå


DRÄKT OCH SLÖJDKOMMITTÉN

Dräkt och slöjdkommitten har under året bestått av tre medlemmar och har under året haft två möten. Diskussioner har förts om tillverkning av lotterivinster samt framtagning av nya dräkter till våra ungdomar.
Intresset för medlemmars tillverkning av lotterivinster har varit lågt, så denna fråga har lämnats. Framtagning av nya uppvisningsplagg har påbörjats. Ungdomarna har under hösten varit i en sysal två gånger och sytt sina egna särkar. Särkarna är modell undersärk av bomullstyg och har sytts på maskin. Kommittén kommer under nästa år att färdigställa nya randiga kjolar av dräktkaraktär till ungdomarna.
Kommittén har även anordnat en kväll i augusti med yllefärgning samt medverkat i en pysselkväll för ungdomarna i november och en för de vuxna i december.
Temat för kommitténs medverkande har varit luffarslöjd/trådjackslöjd. Två av kommitténs medlemmar har under hösten deltagit i en kurs i detta ämne.


FESTKOMMITTÉN

Kommittén har anordnat fika till två trivselträffar, ett upptaktsmöte, tre föreningsmöten och till årsmötet.
Kommittén har haft hand om intresseanmälan till midsommarfesten i Överdal. Det var trevligt tyckte alla som var med.
Kommittén var med och hjälpte till med fikaförsäljningen på söndagsdansen på Parketten som var för Murbergsstämman, ca 50 i publiken.


TORGVAGNSKOMMITTÉN

Midsommaraftonen 25 juni bjöd på vackert väder. Många barn och vuxna kom till Murberget för att fira. Bra försäljning från torgvagnen, glassdisken och fiskdammen.
Torgvagnen har varit uthyrd till stämmokommittén på Murbergets spel-och dansstämma 24 juli
och till Härnösands Jakt - och Fiskemässa 12 - 15 aug.


EKONOMI

Bingolottoförsäljningen har under året givit intäkter på ca 19.382 kr.
Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 1999 visas i en särskild redogörelse från kassören.


SLUTORD

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur framför härmed sitt varma tack till alla medlemmar för det stora intresse de visat föreningen och dess verksamhet under det gångna året 1999.

Yngve Nilsson Marie Wikström Åsa Lendin
Ordförande Sekreterare Kassör

Ingrid Östman Berit Bystedt Anders Norlin
Vice ordförande Vice sekreterare Ledamot

Per-Erik Molander Marie-Therese Bystedt
Ledamot Suppleant

Tillbaka