VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2014-12-31

 

 

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2014 avge följande verksamhetsberättelse:

 

 

 

STYRELSE MM

 

Ordförande                       Yngve Nilsson

Vice ordförande               Lennart Bystedt

Sekreterare                       Åsa Lendin

Vice sekreterare               Berit Bystedt

Kassör                               Yvonne Lindbäck

Ledamot                            Katarina Nilsson

Suppleant                         Emma Lendin

 

Revisor                              Helge Lundgren

Revisor                              Sven Westerlund

Revisorsuppleant            Annica Ehinger

Revisorsuppleant            Katrin Åsander

 

 

STUDIELEDARE            Sonja Norlin

 

DANSLEDARE

 

Folkdans                           Kjell-Anders Jonsson och Marie Wikström

Gammaldans                    Ingrid Granat och Christer Norlin

 

                       

SPELMÄN

 

Sven Forsström, Lennart Holmgren, Anders Lindqvist, Christer Lindmark, Jan och Christina Grafström, Mats Fagerberg, Kurt Engström, Yngve Nilsson, Lennart Bystedt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMITTÉER

 

Dräkt och slöjd                 Monika Rundström         sammankallande

                                            Siv Leijon

                                            Katrin Åsander

 

Fest                                    Berit Bystedt                     sammankallande

                                            Katarina Nilsson             

                                            Åsa Lendin

                                            Göran Lindbäck

 

 

Lokal och Inköp               Åsa och Gösta Spangenberg                                  

                     

Torgvagnsförvaltare        Lena Nilsson                    sammankallande

                                            Göran Lindbäck

 

Musik                                 Lennart Bystedt               sammankallande

                                            Liselott Alfsdotter

                                            Kurt Engström

                                            Yngve Nilsson

                     

Valberedning                   Göran Lindbäck               sammankallande

                                            Lena Nilsson

                                            Lena Ståhl

                                            Siv Leijon

 

IT                                         Monika Rundström         sammankallande            

                                            Christer Norlin

                     

 

Loppis                                Marie Wikström                Sammankallande

                                            Göran Lindbäck

                                            Ingrid Granath

 

 

AKTIVITETER

 

Vårterminen

Folkdansgruppen                  24 aktiviteter med i genomsnitt   18 deltagare/aktivitet.

Gammaldansgruppen          18 aktiviteter med i genomsnitt   28 deltagare/aktivitet.

Marknader/loppis                     6  aktiviteter med i genomsnitt 11 deltagare/aktivitet.

 

Höstterminen

Folkdansgrupp                     17  aktiviteter med i genomsnitt   16 deltagare/aktivitet.

Gammaldansgruppen         14  aktiviteter med i genomsnitt   21 deltagare/aktivitet.

Marknader/loppis                    6  aktiviteter med i genomsnitt   13 deltagare/aktivitet.

 

Totalt 85 aktiviteter med sammanlagt 1 661 deltagare med ett genomsnitt av

20 deltagare/gång.

 

 

 

 

HEMSIDA

 

Föreningens hemsida finns på www.obackaringen.se

 

GRUPPERNAS VERKSAMHET

 

Folkdansgruppen

 

Dansgruppen har haft dansträning varje helgfri onsdag under året

 

28 feb           Samdans med söndagsgruppen.

 

6 april           Samdans med söndagsgruppen.

 

12 april         Information med medlemmarna inför vår gemensamma Lettlandsresa

Extra träningar tillsammans med söndagsmedlemmarna inför Lettlandsresan, för både spelmän och dansare.

 

6 juni            Dansuppvisning på Koltrasten, tillsammans med söndagsgruppen.

 

23 juni          Midsommarafton med uppvisning på Högsjögården,

                      Hembygdsgården i Högsjö och Murberget.

 

 

Gammaldansgruppen

 

12 jan           Vi har dansat gammaldans på söndagkvällarna på Jasminen med

10-14 danspar och 3 spelmän varje danskväll under vårsäsongen.

 

18 maj          Våravslutning på Jasminen med dans och smörgåstårta.

28 dansare och 3 spelmän.

 

 7  sept       Höstsäsongen startade. Vi har varit 8-12 danspar under hösten

                      och 3 spelmän med ytterligare en spelman, Lennart Bystedt

           

14 dec          Gammaldansgruppens julavslutning på Jasminen med dans och extra gott fika (glögg, saffransbröd mm) med 26 personer.

              

MÖTEN

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Föreningen har haft 2 protokollförda föreningsmöten. Dessutom 1 upptaktsmöte och 1 årsmöte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIKTÅRSMÖTE

 

5 st från Öbackaringen representerade på distriktårsmötet i Sollefteå Nipan restaurangen den 13 april.

 

Föreningen representerades av: Berit Bystedt, Kjell-Anders Jonsson, Yvonne Lindbäck, Sonja Norlin, Ingrid Granath.

 

REPRESENTATION I DISTRIKTET

 

Föreningen har haft 7 funktionärer i Ångermanlands Distrikt av Svenska Folkdansringen.

 

Yngve Nilsson                 Distriktsordförande

Åsa Lendin                      Revisor

Yvonne Lindbäck            Revisorsuppleant

Liselott Alfsdotter             Suppleant

Christina Hemström        Sektionsledare för Dräktsektionen

Anders Norlin                   Sektionsledare för Kontakt-Danssektionen, valberedning

 

 

FRÅGESPORTEN

 

12 medlemmar har deltagit under våren och hösten.

Segrare för både vår- och höstomgången är Olle Burlin.

Grattis Olle!

 

LOPPIS

 

Vi har haft 9 st loppisar på Brännaborg som har varit välbesökta av säljare från när och fjärran och många köpare. En eloge till alla som jobbat i köket, burit bord, bakat,  städat och satt upp affischer.

 

 

MURBERGSSTÄMMAN

 

Samarrangemang mellan Härnösands spelmansgille, Murbergsgillet, Öbackaringen, Medelpads folkmusikförbund, Ångermanlands spelmansförbund och ABF.

 

Vädret var fint, det blev spel till sent på kvällen och det var spelmän främst från de närmaste landskapen med också från lite längre håll. Det var skapligt med folk och kyrkan var fullsatt på konserten kl 21:00.

 

HANTVERKSMARKNAD

 

Den 10:e julmarknaden hade vi 22 november på Brännaborg. Alla bord var uthyrda så det fanns alla sorters hantverk att fynda bland. Vi hade återigen kolbullar till försäljning ute, ett uppskattat inslag. Tack till alla som hjälpt till.

 

SKYLTSÖNDAG

 

Föreningen medverkade under skyltsöndagen på torget  med dans kring granen den  30 november.

 

TRÄFFAR OCH FESTER

 

Vi har varit till Bjästa en gång under våren och dansat med folkdanslagen ifrån Örnsköldsviks kommun, samt en danskväll under hösten på Gnistan i Gullänget. Dessa gånger har även våra spelande medlemmar medverkat.

 

14 april         Murbergsgillet bjöd in till dans på Parketten med flera dansare från föreningen.

 

26 april         Sollefteå folkdansgille bjöd in till Trolldansen på Riffen i Resele.

 

10 maj          Murbergsgillet bjöd in till en helkväll med Wallmans a Tuna med folkmusik, dans, sång och god mat i Tangolokalen.

 

28 maj-

3 juni            Resa till Lettland till danslaget Dimzen från Jelgava. Vi var 32 st varav 23 spelmän och dansare. Där blev vi väl omhändertagna med guidade turer och mat i massor och gjorde uppvisningar på marknad, vid ett klocktorn och deltog i stadens parad. Vi besökte ett medeltida slott med visning och mat. Vi var med i ett jättearrangemang med deltagare från hela Lettland på ett Barnens-dagjippo där vi gjorde ett framträdande. Samkväm med Dimzen varje dag.

 

23 juni          Midsommaraftonskvällen firade vi ute hos Margareta och Stig-Gunnar Bohlin i Häggdånger.

 

30-31 aug    Kick-off tillsammans med Sollefteå folkdansgille i Fäboddammen. Där vi umgicks och hade trevligt med spel och dans.

 

20 sept         Vi var många som slöt upp på höstfesten och hade trevligt med roliga lekar som Emma Lendin ledde. Vi åt en mycket god Paella som Stig-Gunnar Bohlin hade gjort. Mycket trevligt.

 

5 nov            Dansutbyte hos Sollefteå folkdansgille.

 

17 nov          Hälsat på Nolagillet för gemensam dansträning på Gnistan FH i

                      Gullänget, Örnsköldsvik.

 

29 nov          Julfest med god mat och många som slöt upp. Spel och underhållning av Åke och Karin Wiberg. Uppskattat och trevligt tyckte medlemmarna.

 

10 dec          Dansutbyte ned Sollefteå folkdansgille i Jasminen.

 

Dessutom har medlemmar deltagit i olika dans- och spelmansstämmor runt om i länet och landet under året.

 

 

 

 

 

KURSER

 

Deltagande vid kurser arrangerade av Ångermanlands distrikt av Svenska Folkdansringen.

 

20-21 sept   Musik- och spelmansinstruktörskurs, Härnösands Folkhögskola

Handledare och instruktör från Öbackaringen Liselott Alfsdotter                

Deltagare från Öbackaringen: Kurt Engström.

 

Vid kursen i Härnösand har Liselott Alfsdotter varit kursledare.

 

 

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET

 

Dräkt och slöjd

 

Har inte haft någon verksamhet under året.

 

Fest

 

Festkommittén har under året haft 2 möten där vi planerat aktiviteter för föreningen.

 

Kommittén har även ordnat med fika till årsmöte, upptaktsmöte och föreningsmöten.

 

Paellafest med 20 deltagare och en julfest med 35 deltagare med underhållning av Åke och Karin Wiberg. Festerna var lyckade med god stämning.

 

Musik

 

Sammankallande Lennart Bystedt har försett spelmännen med nya noter under året 2014, som spelats till folkdansgruppen och gammaldansgruppens träningar och uppvisningar. I maj besökte vi våra vänner i Jelgava där vi spelade till uppvisningarna. Vi har spelat på uppvisningarna 6 juni och midsommarafton.

 

IT

 

Under året har hemsidan ajourhållits regelbundet och programmen har uppdaterats eller bytts ut.  Dessutom har bildgalleriet förnyats både vad gäller bilder och layout. I övrigt ingen ytterligare verksamhet.

 

Torgvagnen

 

Torgvagnen har under året använts vid midsommarfirandet 20 juni och Spelmansstämman 9 augusti på Murbergets friluftsmuseum. Försäljning har skett av kaffe/te, smörgåsar, bullar/kakor, korv, dricka och glass.

Vid midsommarfirandet var det även fiskdamm för de unga.

 

 

 

 

 

 

Föreningslokalen Jasminen

 

Regelbundna hyresgäster har varit: Härnösands Spelmansgille och Öbacka Diamonds. Dessutom har enskilda medlemmar i föreningen hyrt lokalen.

Samf. Sveaplan har hyrt lokalen för sitt årsmöte.

 

Lokal och Inköp

 

Vi har utfört vissa uppgifter som inköp av diverse materiel till föreningens Loppis och lokalen och städat förrådet. Vi har även klippt gräset under sommarmånaden och snöskottning nu under vintern, vi har också sett till att blommorna fått vatten. Gardiner har vi satt upp inför julen och sett till att julstakarna kommit fram och fungerat det vill säga allmänt underhåll och ordnat för den allmänna trivseln.

 

 

Ekonomi

 

Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2014 redovisas i en enskild redogörelse från kassören.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutord

 

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen av Svenska Folkdansringen framför härmed sitt varma tack till alla medlemmar för det stora intresse de visat föreningen och dess verksamhet under året 2014.

 

 

 

 

 

Yngve Nilsson                     Lennart Bystedt                             Åsa Lendin

Ordförande                           Vice Ordförande                           Sekreterare

                                                                                                            

 

 

 

 

Yvonne Lindbäck                Berit Bystedt                                  Katarina Nilsson

Kassör                                   Vice Sekreterare                           Ledamot

 

 

 

 

 

Emma Lendin                                                                              

Suppleant