Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen får för verksamhetsåret 2001 avge följande verksamhetsberättelse:

 

STYRELSE M M

 

Ordförande                                        Anders Norlin

Vice ordförande                                Yngve Nilsson

Sekreterare                                       Sonja Andersson

Vice sekreterare                               Berit Bystedt

Kassör                                                Åsa Lendin

Ledamot                                             Ingrid Östman

Ledamot                                             Marie Wikström

Suppleant                                           Marie-Therese Bystedt

Revisorer                                           Leif Ståhl, Sven Westerlund

Revisorsuppleanter                           Carina Edin, Annica Nyhlén

Revisor i Murbergsstämman           Sune Nilsson

 

DANSLEDARE                                Berit Bystedt

                                                                        Marie-Therese Bystedt

                                                            Ingrid Granath

                                                            Kjell-Anders Jonsson

                                                            Marie Wikström

                                                            Anita Åkerlund

 

STUDIELEDARE                            Sonja Norlin

 

 

KOMMITTÉER M M

 

Dräkt och slöjd                              Katrin Åsander            sammankallande                                                                  Christina Hemström             

                                                           Anna Emnegard

                                                           Lena Ståhl

 

Fest                                                  Benita Tjernlund         sammankallande

                                                           Berit Bystedt

                                                           Göran Lindbäck

                                                           Helge Lundgren

                                                           Anita Saveby

                                                           Marianne Zell

 

Material och inköp                        Kjell-Anders Jonsson

                                                           Sören Östman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT                                             Anders Norlin                        sammankallande

                                                Mats Hållander

                                                Marie Wikström

 

Dans- och musik-               Kjell-Anders Jonsson           sammankallande

utveckling                             Marie-Therese Bystedt

                                                Ingrid Granath

                                                Sören Östman

 

Murbergsstämman             Per-Erik Molander

                                                Helge Lundgren

 

Musik                                     Sören Östman                       sammankallande

                                                Mats Hållander

                                                Christer Lindmark

                                                Lennart Öström

 

Torgvagnsförvaltare          Sune Nilsson                         sammankallande

                                                Helge Lundgren

 

Valberedning                       Kurt Engström                       sammankallande

                                                Kjell-Anders Jonsson

                                                Åke Lång

 

DANSGRUPPER                 Dansledare

 

Vuxengrupp i folkdans          Kjell-Anders Jonsson, Marie Wikström och Marie-Therese Bystedt

 

Gammaldans                         Ingrid Granath

 

Juniorgrupp                        Berit Bystedt, Marie-Therese Bystedt och Anita Åkerlund

 

AKTIVITETER

 

Vårterminen

 

Vuxengruppen har haft         29   aktiviteter med i genomsnitt  16   personer per aktivitet

Juniorgruppen har haft         28   aktiviteter med i genomsnitt   9    personer per aktivitet

Gammaldansgruppen          19 aktiviteter med i genomsnitt    19   personer per aktivitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstterminen

 

Vuxengruppen har haft    19 aktiviteter med i genomsnitt      16  personer per aktivitet

Juniorgruppen                  23 aktiviteter med i genomsnitt        8  personer per aktivitet

Gammaldansgruppen     15 aktiviteter med i genomsnitt      11  personer per aktivitet

 

De olika grupperna har under året haft 133 aktiviteter med totalt 1 745 deltagare och i

genomsnitt 13 deltagare per gång.

 

LOKALFRÅGAN

 

Lokalfrågan har under året inte nått någon permanent lösning. Träningslokal har under året varit Bondsjögården, vilken som lokal har en del nackdelar, t ex frånvaron av förråd i närheten, att den varit för liten för gammaldansverksamheten under våren, och att en del medlemmar besvärats av mögellukt.

 

Förrådet flyttade under hösten från Eriksbergsgränd 16 till ”gamla doktorsvillan” vid sjukhuset.

 

HEMSIDA

 

Föreningen har under året skaffat sig en hemsida, som alla är välkomna att komma med förslag till. Adressen är hem.passagen.se/obackaringen.

 

GRUPPERNAS VERKSAMHETER

 

Juniorgruppens verksamhet

 

10 januari                     började det nya dansåret på Bondsjögården. Gruppen utökades med en pojke och en flicka och blev nu nio stycken sammanlagt.

 

28 januari                     Loppis på Brännaborg.

 

14 februari                   På alla hjärtans dag hade vi vanlig dansträning och därefter information om och definitiv anmälan till Islandsresan och vilka utflykter vi skulle göra. Sammanlagt blev det 25 deltagare som anmäldes.

 

16 februari                   Uppvisning på Sandö för projektet Ung i Västernorrland och

Ungern. Fyra par dansade med hjälp av ordförande och tre spelmän i ett 20 minuter långt program. Ett mycket uppskattat  inslag i programmet för de hitresta gästerna från Ungern.

 

25 februari                   Loppis igen, denna gång även med brödförsäljning.

 

25 mars                        Loppis

 

 

 

 

 

 

 

22 – 27 april                Ida och Marie-Therese besökte Ungern i projektet Ung i Väster-

norrland och Ungern. En trevlig och innehållsrik vecka.

 

29 april                         Loppis.

 

12 maj                          Vi städade sopstationer. 13 personer deltog så det gick undan när vi delade upp oss. Ca fyra stationer städades per arbetsgrupp. Ersättning från Hemab går till Islandsresan.

 

18 – 19 maj                 Tunnbrödsbakning i Högsjö hembygdsgård. Vi hade tagit upp beställningar innan. Inkomsten går till Islandsresan.

 

27 maj                          Sista loppis för säsongen.

 

6   juni                           Nationaldagsfirande med torsdagsgruppen på Torget.

 

14 och 20 juni              Träning med torsdagsgruppen inför midsommarafton.

 

22 juni                           Midsommaraftonens dansuppvisningar kl 11.00 på Älandsgården, 12.00 Högsjö Hembygdsgård, 14.00 på Murberget och 16.00 på Klockargården. Samdans med vuxengruppen.

 

11 juli                            Träning på Murberget inför Islandsresan och Barnlek 2001.

 

15 juli                            Avresa kl 06.00 mot Arlanda och Islandsflyget kl 14.10. Framme på

Island stod det bussar och väntade för att skjutsa oss till skolan som vi skulle bo på (Rima skôli). Där blev vi installerade i en skolsal (25 st), det var trångt men som ordspråket säger – är sämjan god ryms det många…..

 

800 personer bodde på denna skola så det blev mycket nattlig dans med deltagare från de övriga Nordiska länderna.

 

Våra utflykter var jättebra, och efter en vecka flög vi trötta och nöjda tillbaka till Sverige där Bengt-Göran och Anette väntade med bussen på Arlanda.

 

22 augusti                    Höststart – vi har nu åtta stycken dansare och alla var nöjda med sommaren, så nu har vi börjat planera för Motala sommaren 2002.

 

26 augusti                    Loppis på Brännaborg – gruppen hade bord med försäljning för vår resa till Motala 24 – 28 juli 2002.

 

5 september                Visning av kort och film från Island på Musik- och kulturskolan (Ingrid G:s arbetsplats). 22 stycken med föräldrar och syskon tittade, vi avslutade med fika.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 september              Loppis.

 

28 oktober                   Loppis.

 

17 november               Gemensam uppvisning med torsdagsgruppen på Härnögården.

 

22 november               Samdans med torsdagsgruppen och gammaldansgruppen.

 

24 november               Pyssel för tillverkning av saker till julmarknaden.

 

25 november               Loppis.

 

28 november               Avslutning med Pizza på Ängeln i Älandsbro, där dansarna även i år fick en julklapp var av ledarna.

 

16 december               Julmarknad på Murberget.

 

Vuxengruppen i folkdans

 

Gruppen har tränat varje helgfri torsdag under året. Närvaron har varit något skiftande men i stort sett har det varit 5 – 6 par per träningskväll. Tillgången på spelmän har också varit olika.

 

Medlemmar från gruppen har deltagit i Härnösands spelmansgilles träffar på Bönan i Antjärn, polsketräffar på Murberget och Trolldansen i Sollefteå.

 

Uppvisningar m fl aktiviteter med torsdagsgruppen och juniorgruppen:

 

13 mars                        Träning inför uppvisningen ”Träd in i dansen”.

 

20 mars                        Träning inför uppvisningen ”Träd in i dansen”.

 

25 mars                        Vuxengruppen deltog i gudstjänst med uppvisningen ”Träd in i dansen” Högsjö Kyrka, fyra par.

 

22 april                         Polskekurs hos Gudmundråringen i Kramfors.

                                       

5 maj                            Vuxengruppens uppvisning på Internationella klubben.

 

28 maj                          Träning i Häggdångers kyrka inför ”Träd in i dansen”.

 

31 maj                          Samträning med juniorgruppen inför Sveriges Nationaldag.

 

1 juni                             ”Träd in i dansen” i Häggdånger Kyrka, fyra par.

 

6 juni                             Uppvisning på Sveriges nationaldag på Stora torget tillsammans med juniorgruppen, sex par.

 

 

 

 

 

 

 

14 juni                           Samträning med juniorgruppen inför midsommarafton.

 

20 juni                           Samträning med juniorgruppen inför midsommarafton.

 

22 juni                           Midsommarafton med firande på Älandsgården, Hembygdsgården i Högsjö, Murberget, Hembygdsgården i Säbrå, 19 medlemmar.

 

22 juni                           Föreningens engagemang på Murberget utökades denna midsommar. Förutom uppvisningen (vuxengruppen och juniorgruppen) ansvarade föreningen efter förfrågan från

                                      länsmuseet för hela midsommararrangemanget på Murberget – med klädning av stången, dans kring stången och lekar, allt till musik av spelmännen. Carina Norberg och Ingrid Östman höll i arrangemanget. Kämpalekar med priser till vinnarna skötte Benita Tjernlund med hjälp av personal från länsmuseet.

 

29 juli                            Deltagande i friluftsgudstjänst med ”Träd in i dansen” på Murberget tillsammans med Murbergsgillet, två par.

 

29 juli                            Tillsammans med spelmännen vandring till fäbodvallen på Storbuhelg samt uppvisning på fäbodvallen, Murberget.

 

14 nov                          Föreningen ansvarade för polskekväll på Länsmuseet, ledare var   Malin Samuelsson,Murbergsgillet, 38 personer kom.

 

17 nov.                      Uppvisning på Härnögården tillsammans med Juniorerna, fyra par.

 

22 nov                       Samdans med Juniorerna och gammaldansgruppen.

 

16 dec                          Julavslutning på Brännaborg för alla grupper.

 

Gammaldansgruppens verksamhet

 

Föreningens gammaldansentusiaster har dansat på söndagskvällarna under

perioden 14 januari – 13 maj.

 

Våravslutningen var 20 maj på Brännaborg med sammanlagt 54 dansare

och 11 spelmän även från Murbergsgillet, Erstagillet, Sollefteå Folkdansgille

och Härnösands Spelmansgille.

 

I början av året fick gruppen en ”nytändning” genom sju nya medlemmar

och dessutom sänktes genomsnittsåldern betydligt.

 

Det har varit 10 – 18 dansare per kväll under vårsäsongen.

 

Höstsäsongen startade med ”Gammaldansens dag” 1 september med

 

 

 

 

 

 

 

 

världsrekordförsök. Tre medlemmar deltog i försöket på Sollefteå Hembygdsgård, som var en av platserna för rekordförsöket i distriktet.

 

Dansträningarna på Bondsjögården började 2 september och slutade 9 december.

Sollefteå Folkdansgille bjöd in till ”Trolldansen” 10 november på Hullsta Gård.

Sju medlemmar hörsammade inbjudan. Där lärde personer från olika föreningar ut gammaldansvarianter och familjedanser, som vi i föreningen sedan dansade på gammaldansgruppens och folkdansgruppens samdans ”I gammaldansens tecken” 22 november. Vi var 22 dansare och 5 spelmän på samdansen.

 

Några medlemmar i gammaldansgruppen har varit med på Härnösands Spelmansgilles

spel- och dansträffar på Bönan i Antjärn under året och några har

deltagit i polsketräffarna på  Länsmuseet i höst.

 

En liten men trogen skara gammaldansare på 6 – 10 personer per kväll

har dansat under höstsäsongen.

 

Mellan två och fem spelmän per danskväll under året: Marie-Therese Bystedt,

Mats Hållander, Per-Erik Molander, Sören Östman och Lennart Öström.

 

Höstsäsongen avslutades med föreningens julavslutning dvs

”Gammaldanskvällen” 16 december på Brännaborg.

Alla föreningar i Medelpads och Ångermanlands distrikt hade bjudits in

och ca 60 dansare och 11 spelmän hade en trevlig kväll.

 

STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN OCH ÅRSMÖTE

 

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden.  Föreningen har haft tre föreningsmöten och ett upptaktsmöte med i genomsnitt 20 deltagare.  Årsmötet hölls  25 januari på Bondsjögården och besöktes av 25 medlemmar.

 

DISTRIKTSÅRSMÖTE

 

Föreningen representerades vid distriktsårsmötet den 1 april i Bjästa av Berit Bystedt, Kjell-Anders Jonsson, Yvonne Lindbäck, Lena Nilsson och Karin Mellberg.

 

REPRESENTATION I DISTRIKTET 

 

Föreningen har haft sex funktionärer i ledningen i Ångermanlands distrikt av Svenska

Ungdomsringen för Bygdekultur.

 

Yngve Nilsson har varit distriktsordförande och Stig Larsson vice distriktsordförande.

Anders Norlin har varit ledamot i Barn-Ungdom-Lek-Danssektionen, Mats Hållander och Christer Lindmark ledamöter i musiksektionen samt Christina Hemström ledamot i dräktsektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENSER M M

 

11 mars                        Sonja Andersson och Benita Tjernlund representerade föreningen vid BULD-sektionens distriktsmöte.

 

20 aug                          Bingolotto "Kick-off-träff", Sundsvall, Ingrid Granath och Anders Norlin.

 

LOPPIS

 

Föreningen har under hösten stått som arrangör av fyra loppisar på Brännaborg. Denna verksamhet kommer att fortsätta i föreningens regi.

 

TRÄFFAR OCH FESTER

 

20 maj                          Gammaldanskväll på Brännaborg.

 

22 juni                           Midsommarfest på Camp Lidas i Söråker .

 

13 nov                          Surströmmingsfest på Utansjögården.

 

16 dec                          Julavslutning på Brännaborg för alla grupper.

 

RESOR

 

15 – 22 juli                   25 stycken medlemmar reste till Reykjavik på Island och deltog under en veckas resa i 2001 års Barnlek.

 

KURSER

 

Danskurser

 

17 feb                           Kurs i traditionella dansvarianter polskor från Föllinge och Hotagen och övriga bygdedanser. Kjell-Anders Jonsson, Marie-Therése Bystedt, Ingrid Granath och Gunvor Svedberg, Anders Norlin (Buld-sekt) deltog.

 

20-21 okt                     Instruktörer och folkdansledare  Härnösands Folkhögskola. Anders Norlin (Buld-sekt), Ingrid Granath och Berit Bystedt deltog. Christer Lindmark (musik-sekt).

 

 

 

 

 

 

 

 

Slöjdkurser

 

24 – 25 feb                  Bindmösstillverkning i Ellensberg, Skog. Christina Hemström deltog.

 

   5 -   6 maj                  Slöjdkurs i metallslöjd och textila slöjdarter i Själevad. Katrin

                                      Åsander  deltog.

 

Musik o Spelmansinstruktörskurs

 

27-28 jan                                             Del 13. Christer Lindmark  och Mats Hållander (instruktörer) och   Kurt Engström (deltagare)

 

24-25 mars                  Del 14. Christer Lindmark  och Mats Hållander (instruktörer) och   Kurt Engström (deltagare)

 

29-30 sept                   Del 15. Christer Lindmark  och Mats Hållander (instruktörer) och   Kurt Engström (deltagare)

 

24-25 nov                                 Del 16. Christer Lindmark  och Mats Hållander (instruktörer) Kurt Engström, Anna Lindmark och Jenny Lindmark (deltagare)

 

Stig Larsson har varit kursledare i samtliga kurser som uppgivits.

 

 

BJUDNINGSDANS, TRIVSELTRÄFF OCH GAMMALDANSKVÄLLAR

 

24 februari              Bjudningsdans i föreningens regi med mat, kaffe, allsång och lotterier,

                                 Strixz spelade till dansen som besöktes av ca 200 personer.

 

16 april                    Trivselträff på Brännaborg, anordnad av föreningen. Dans till Mixers orkester för ca 80 deltagare.

 

14 november          Föreningen stod som arrangör av Polsketräff  på länsmuseet, 38 deltagare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMITTÉERNAS VERKSAMHET

 

Dräkt- och slöjdkommittén

 

I början av året inbjöd vi till att sy, lite valfritt, ett antal ggr i Solenskolans slöjdsal. Christina ritade ett mönster på en bahytt, som kan användas till 1860-tals klänningen.

 

Vi i dräkt och slöjd sydde under 8 träffar på våren, med assistans av Yvonne Lindbäck, upp 3 kjolar, 4 västar, 2 byxor och luvor till ungdomsgruppen och våra herrar.

 

Katrin var i Hampnäs på slöjdkurs 4-5 maj. Påtvirkning och nålbindning stod på schemat.

 

Den 29 aug hade vi höstupptakt hemma hos Anna och bestämde höstens aktiviteter.

Vi återkom med sykvällar, men tyvärr så blev det inte så bra uppslutning så vi avslutade dessa raskt och återkommer med frågan till våren.

 

Den 3 okt märkte vi med hjälp av Ava Emnegard upp föreningens kläder och gjorde en utlåningspärm.

 

Lördagen den 27 okt hade vi en trevlig slöjddag i Bondsjöhöjdens klubblokal.

Tillsammans sydde vi anundsjösöm på lavendelpåsar och tändsticksaskar och täljde jul- och midsommarsmörknivar.

 

Festkommittén

 

Under det gångna året har festkommittén anordnat fika till ett upptaktsmöte, tre förenings­möten samt till årsmötet.

 

Vi har haft fyra egna möten och dessa sammankomster har resulterat i följande aktiviteter:

 

Till den sedvanliga trivselträffen på Brännaborg vid Annandagpåsk engagerade vi Mixers orkester. Kommittén ordnade med listor för både arbete och brödbak.

 

Inför midsommaraftonens fest hade festkommittén rekognoserat området vid Camp Lidas i Söråker. Här fick vi bl.a. gå en tipsrunda där första pris utgjordes av en linbanefärd över öppet vatten, delta i en välarrangerad femkamp, bada i vedeldat utomhuskar och värma oss i den trevliga ”timmerkojan” efteråt. Sägas bör att det bara var de tuffa ungdomarna som badade i både hav och kar. Medhavd mat intogs i trevlig samvaro varvat med allsång.

 

Anita Saveby och Bertil Timan upplät gäststuga samt strandtomt med fantastisk utsikt för dem som ville övernatta i medhavda tält och husvagnar. Vi som var med hade en väldigt trevlig kväll och påföljande dag med vackert väder. Vi var 32 st som deltog.

 

Surströmmingsfesten gick av stapeln den 13 okt på Utansjö Folkets Hus med 30 deltagande varav 5 var barn. Den nämnda fisken intogs tillsammans med traditionella

 

 

 

 

 

 

tillbehör och allsång i glada vänners lag. Våra trogna spelmän stämde senare upp till dans och tillställningen blev lyckad.

 

Kommittén för Murbergsstämman

 

Murbergsstämman hölls som vanligt sista helgen i juli. Denna stämma var den 22:a i ordningen och smög igång på fredagkväll 27 juli med berättarkväll i timmerkojan och frispel med inslag av fula visor i Kyrkkrogen.

 

Den ordinarie stämmodagen 28 juli bjöd på vackert väder. Programmet var öppen scen mellan 13.00 – 17.00 och samtidigt med detta visstugor, polskeutlärning, lekar för barn och vuxna samt servering.

 

Kvällsprogrammet var dans till Nolagillets spelmän samt traditionell kvällssamling i Murbergskyrkan, med lugnt och högtidligt framförande av spelmän och sångare.

 

Spel och dans fortsatte under informella förhållanden till sent på natten.

Medlemmar från föreningen medverkade i torgvagnsförsäljning.

 

Söndag den 29 juli hölls  friluftsgudstjänst ”Träd in i dansen” på Murberget samt deltog medlemmar från föreningen i storbuhelg på fäbodvallen.

 

Förutom för arrangemangen på själva stämmodagen har kommittén varit ansvarig för försäljningen av kaffe och smörgåsar vid  nio stycken vis- och spelstugor, där också lotterier ordnats till förmån för stämman. Lotterier har också ordnats på Murberget på

julmarknaden och midsommarafton. Medlemmar från föreningen har medverkat i dessa arrangemang.

 

Ekonomiskt gav stämman en förlust på ca 700 kronor. Med hänsyn till fjolårets förlust samt att bidraget från Härnösands kommun minskat med 1.000 kronor, är detta en förbättring med över 4.000 kronor jämfört med 2000 års stämma.

 

Musikkommittén

 

Spelmännen i Öbackaringen har spelat till vuxengruppens dansträningar och

uppvisningar samt till juniorgruppens uppvisningar och till gammaldanskursen under det

gångna året.

 

Dessutom har föreningens spelmän varit aktiva vid musik- och spelmanskurserna på

Härnösands Folkhögskola, vid spelmansstämmor, vid polsketräffar på länsmuseet, vid föreningens vår- och höstavslutningar och andra spelträffar.

 

IT-kommittén

 

Under 2001 har kommittén inte kommit igång med sin verksamhet.

 

Dans- och musikutvecklingsgruppen

 

Under 2001 har kommittén inte kommit igång med sin verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

Torgvagnskommittén

 

Midsommaraftonen 22 juni bjöd på vackert väder. Många barn och vuxna kom till Murberget för att fira. Bra försäljning från torgvagnen, glassdisken och fiskdammen.

Torgvagnen har varit uthyrd till stämmokommittén på Murbergets spel-och dansstämma 28 juli och vid jakt- och fiskemässan Skogen och Vattnet  10 - 12 aug.

 

EKONOMI

 

Föreningens ekonomiska ställning under verksamhetsåret 2001 visas i en särskild redogörelse från kassören.

 

SLUTORD

 

Styrelsen för Folkdanslaget Öbackaringen av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur framför härmed sitt varma tack till alla medlemmar för det stora intresse de visat föreningen och dess verksamhet under det gångna året 2001.

 

 

 

Anders Norlin                                      Yngve Nilsson                      Sonja Andersson     

Ordförande                                          Vice ordförande                   Sekreterare  

 

 

 

Åsa Lendin                                          Berit Bystedt                        Ingrid Östman

Kassör                                                 Vice sekreterare                  Ledamot

 

 

 

Marie Wikström                                  Marie-Therese Bystedt

Ledamot                                              Suppleant